Ziekenzalving

Betekenis van het sacrament Bij ernstige ziekte, of aan het einde van iemands leven, mag de gelovige zeker weten dat Christus heel nabij is. In het Evangelie zien we hoe Jezus ontroerd werd door het lijden en verdriet van de mensen. Zelf heeft Hij het lijden en de angst gekend. Daarom is het sacrament van de zieken het sacrament van Jezus nabijheid, in jouw lijden, verdriet en angst.
Vroeger werd het ‘sacrament van de stervenden’ genoemd, omdat het vaak aan het einde van iemands leven gegeven werd. Nu ontvangen gelovigen dit sacrament eerder, het liefst als iemand zelf helder is en begrijpt wat er gebeurt.
Doel van de ziekenzalving
Jezus Christus is degene die bij uitstek weet wat lijden is. Zijn liefde wordt dichtbij gebracht in dit sacrament. De zieke wordt gezalfd met daartoe speciaal door de bisschop gewijde olie. Dit geeft de zieke mens kracht om de ziekte door te maken, er zo mogelijk tegen te strijden en ook om, als het einde van het leven gekomen is, zijn leven in alle rust in de handen van God te leggen, in wiens hoede die mens voor eeuwig mag zijn.
Aanmelden voor ziekenzalving (bediening) 
Contact ma t/m do 09.30 – 12.00 uur
vrijdag 10.00 – 12.00 uur
Telnr (072) 5112396 (parochiekantoor)
Bij spoedsituatie op andere tijden:
spoednr 06 20432569
Bij ernstige ziekte Bent U ernstig ziek of iemand uit uw nabijheid, neem dan gerust contact op met het parochiekantoor voor het ontvangen van het sacrament van de zieken. Doe dit tijdig, want het sacrament is niet alleen bedoeld voor hen die stervende zijn. De zieke mens ontvangt kracht om de strijd tegen de ziekte aan te gaan of om de pijn te kunnen (ver)dragen. Bedenk dat men het sacrament gerust meerdere malen mag ontvangen.