Zes R.K. Parochies in regio Alkmaar gaan samenwerken

H. Dominicus Guzman, stichter van de Dominicanen

Enige tijd geleden hebben wij aangegeven een onderzoek te doen naar samenwerking tussen parochies in Alkmaar.

Aanleiding was een gespreksnotitie van het Bisdom “Kerk in een veranderende samenleving”. Centraal staat daarin de noodzaak dat lokale gemeenschappen vitaal dienen te zijn of mogelijk worden.

Elke parochie heeft gekeken naar haar sterke en zwakke punten: waarin is men vitaal en waarin verdient de parochie meer aandacht. Opvallend is dat een zwakke punt van de ene parochie een vitaal punt kan zijn van een andere parochie

Parochies komen tot de conclusie dat een samenwerking noodzakelijk is en eerder zal leiden tot win win situaties.

Het gaat om de Matthias-Laurentius parochie in Alkmaar Zuid, de Mariaparochie in Alkmaar Noord, de Laurentiusparochie in Oudorp, de Michaëlparochie in de ZuidSchermer, de Petrus en Paulusparochie in Bergen en de Joannes de Doperparochie in Schoorl.

De 6 parochies zullen worden bestuurd door 1 parochiebestuur en gaat in per 1 oktober a.s. en is al het werkterrein van het pastorale team.

Bovenstaande is mede het resultaat van een aanwijzing van het Bisdom Haarlem Amsterdam, die meer naar regio parochies streeft binnen Noord Holland.

Verder willen de eerste 3 Alkmaarse parochies van de gelegenheid gebruik maken van hun voornemen tot een fusie per 1 januari 2020, waardoor er 1 parochie ontstaat in de “oude” gemeente Alkmaar. Onze wens is om de nieuwe parochie te vernoemen naar de heilige Dominicus. De naam verwijst naar de Dominicanen die meer dan 300 jaar een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de R.K. geloofsgemeenschap in Alkmaar.

Het voornemen tot een fusie dient eerst nog besproken te worden met de parochianen van de individuele parochies en dient tenslotte goedgekeurd te worden door het Bisdom.

Contactpersoon voor de pers: Jan Nagengast tel 06 25299684

Reacties zijn gesloten.