Vormsel

Betekenis van het sacrament
Het heilig Vormsel bevestigt de doop. In het heilig Vormsel wordt uitgedrukt dat de Geest van Jezus Christus geschonken wordt, als een steun in je eigen menswording. Het heilig Vormsel wordt toegediend door een vormheer; dit is vaak de bisschop, maar kan ook een deken zijn of de pastoor van de eigen parochie. De vormheer legt zijn hand op je hoofd en zalft jou met olie; zo geeft God aan jou de kracht van de heilige Geest. Zo helpt God je nog meer om te leven zoals Jezus geleefd heeft.
Voorbereiding op het Heilig Vormsel
Zoals aan elk sacrament gaat ook aan het feest van het Vormsel een voorbereiding vooraf die bestaat uit bijeenkomsten die interessant zijn met de nodige afwisseling en waarbij ook een duidelijk beroep wordt gedaan op de eigen inzet en verantwoordelijkheid. U ziet wel dat de inbreng van de kinderen belangrijk is! Elk kind dat in de eerste klas van de middelbare school zit en bekend is in de ledenadministratie van de parochie krijgt een uitnodiging voor de voorbereiding. Eind november, begin december, zullen deze brieven verzonden worden. De ouders krijgen tegelijk een uitnodiging om deel te nemen aan de 1e ouderavond. Mocht uw kind geen uitnodiging hebben gehad, wilt u dan contact opnemen met de ledenadministratie?
Eerste ouderavond geen
Locatie voorbereiding geen
Dag en tijdstip voorbereiding geen, zie bij Viering H. Vormsel
Groep De voorbereiding van het Vormsel zal plaatsvinden samen met de jongeren uit de parochies van Alkmaar Noord, Zuid-Schermer, Schoorl en Bergen.
Viering H. Vormsel In 2019 zal er geen Vormselviering zijn, dus ook geen voorbereiding
Ná het H. Vormsel Hoe ga je nu verder ná het H. Vormsel? Hulpbisschop Mgr. Hendriks heeft hier op zijn eigen website een tekst over geschreven.
Uitleg in een filmpje
Wat is het Vormsel, waar komt het vandaan en wat is de rol van de heilige Geest? Welke opdracht krijgen we mee vanuit het Vormsel en hoe kunnen we daarmee omgaan? In het filmpje wordt ingegaan op de talenten die we van God hebben meegekregen om te werken aan een betere wereld. We willen jou uitdagen om zelf ook na te denken over de talenten die jij van God heeft gekregen; en we willen je ervan bewust maken dat ook jij onmisbaar bent om als gevormde in deze wereld, de hemel op aarde te brengen.