Volwassencatechese

 

Catechese Toetreding tot de Kerk
  Momenteel zijn er een aantal volwassenen die zich voorbereiden op het Doopsel, Vormsel en de H. Eucharistie. Middels deze initiatie sacramenten zullen zij na de voorbereiding toetreden tot de Rooms-katholieke Kerk. Wilt u ook toetreden tot de Rooms-katholieke Kerk? Neem dan contact op met het parochiekantoor. Men zal het daar doorgeven aan de priester.
   
Groep Bijbelgroep Pius X
Data Start 12 september 2019, elke tweede donderdagochtend van de maand
Tijd 10.30 – 12.00 uur
Plaats Pius X
Ingang Hobbemalaan (t.o. de Driemaster)
Begeleider Jeanne Kruijff, gepensioneerd catechete van het Dekenaat
Onderwerp (16-01-2020) De afgelopen maanden hebben we gelezen over en gezocht naar mensen in de Bijbel die wandelend met God werden opgenomen in de hemel.
Henoch, Mozes, Elia… om tenslotte uit te komen bij Maria, die volgens het laatst uitgesproken dogma van de Kerk ‘met lichaam en ziel is opgenomen in de hemel’.
Om haar verhaal van ten-hemel- opneming moesten we de Bijbel dichtdoen.
Want dat verhaal staat niet in de H. Schrift.
Dus onderzochten we eerst het gegeven dat wij in de RK Kerk, naast de H. Schrift ook de Traditie (met een hoofdletter dus!) als door de H. Geest geïnspireerd erkennen.
Om daarna dat mooie dogma samen te bespreken.
Wat we ontdekten was dat H. Maria dus niet alleen onze Redder, Jezus Christus, droeg en aan de wereld schonk. In het dogma van ten-hemel- opneming erkent de Kerk ook dat Zij, net als die groten in het Eerste (Oude) Testament, haar hele leven wandelde met God en daarna werd opgenomen bij Hem die ons samen met Maria Jezus schonk.
Het was een ontroerende en mooie ontdekking, waar we nog lang over zullen denken.
De komende maanden gaan we op elke tweede donderdagmorgen van de maand bij een brief van Paulus te biecht.
U bent van harte uitgenodigd mee te lezen en te overdenken.
Welkom dus en tot dan!
Jeanne Kruijff, begeleider van deze Bijbelgroep.
Voor wie? De bijeenkomsten zijn niet alleen bestemd voor parochianen van de Matthias-Laurentiusparochie, ook geloofsgenoten uit andere kerkgenootschappen zijn zeker welkom.
Aanmelding Nieuwe deelnemers kunnen zich aanmelden bij het parochiekantoor of bij Yvonne de Weerdt: e-mail yvonne@deweerdt.org
Extra info Wilt u meelezen? Samen de teksten tot u nemen? Uiteraard zijn de deelnemers van de vorige jaren weer van harte welkom, net als u die voor het eerst komt. Wilt u mee komen lezen? Meldt u dan even aan.
Eigen Bijbel graag meenemen: de Nieuwe Bijbelvertaling in de R.K. uitgave.