Volwassencatechese

 

Catechese Toetreding tot de Kerk
  Momenteel zijn er een aantal volwassenen die zich voorbereiden op het Doopsel, Vormsel en de H. Eucharistie. Middels deze initiatie sacramenten zullen zij na de voorbereiding toetreden tot de Rooms-katholieke Kerk. Wilt u ook toetreden tot de Rooms-katholieke Kerk? Neem dan contact op met het parochiekantoor. Men zal het daar doorgeven aan de priester.
   
Groep Bijbelgroep Pius X
Data Elke tweede donderdagochtend van de maand t/m mei 2019
Tijd 10.30 – 12.00 uur
Plaats Pius X
Ingang Hobbemalaan (t.o. de Driemaster)
Begeleider Jeanne Kruijff, gepensioneerd catechete van het Dekenaat
Onderwerp Jesaja. We gaan hoofdstukken uit de profeet Jesaja lezen. Te beginnen met zijn roepingsverhaal.
Voor wie? De bijeenkomsten zijn niet alleen bestemd voor parochianen van de Matthias-Laurentiusparochie, ook geloofsgenoten uit andere kerkgenootschappen zijn zeker welkom.
Aanmelding Nieuwe deelnemers kunnen zich aanmelden bij het parochiekantoor of bij Yvonne de Weerdt: e-mail yvonne@deweerdt.org
Extra info Wilt u meelezen? Samen de teksten tot u nemen? Uiteraard zijn de deelnemers van de vorige jaren weer van harte welkom, net als u die voor het eerst komt. Er zijn nog een paar plaatsen vrij. Wij hopen op een enthousiaste groep en we hebben er zin in. U ook?

Een uitgave van de Nieuwe Bijbel Vertaling in de RK-versie wordt aanbevolen.