Volwassencatechese

 

Catechese Toetreding tot de Kerk
  Momenteel zijn er een aantal volwassenen die zich voorbereiden op het Doopsel, Vormsel en de H. Eucharistie. Middels deze initiatie sacramenten zullen zij na de voorbereiding toetreden tot de Rooms-katholieke Kerk. Wilt u ook toetreden tot de Rooms-katholieke Kerk? Neem dan contact op met het parochiekantoor. Men zal het daar doorgeven aan de priester.
   
Groep Bijbelgroep Pius X
Data Start 12 september 2019, elke tweede donderdagochtend van de maand
Tijd 10.30 – 12.00 uur
Plaats Pius X
Ingang Hobbemalaan (t.o. de Driemaster)
Begeleider Jeanne Kruijff, gepensioneerd catechete van het Dekenaat
Onderwerp Nadat we in het seizoen 2018-2019 sprekende hoofdstukken uit de profeet Jesaja hebben gelezen én onze bevindingen met elkaar gedeeld, gaan we in het nieuwe seizoen 2019-2020 heel andere teksten lezen! We willen op zoek gaan naar verhalen over mensen die ‘Gods stem horen’ of heel nabije ervaringen met God hebben.
We denken dan aan bijvoorbeeld Henoch of Abraham of Samuel in het Oude Testament en aan Maria of Paulus of Petrus in het Nieuwe Testament.

We hopen opnieuw op boeiende ochtenden samen, waarbij we onze persoonlijke lezing kunnen delen terwijl we steeds weer vasthouden aan de eerste les: we lezen wat er staat in plaats van dat we lezen wat we dénken dat er staat.

Voor wie? De bijeenkomsten zijn niet alleen bestemd voor parochianen van de Matthias-Laurentiusparochie, ook geloofsgenoten uit andere kerkgenootschappen zijn zeker welkom.
Aanmelding Nieuwe deelnemers kunnen zich aanmelden bij het parochiekantoor of bij Yvonne de Weerdt: e-mail yvonne@deweerdt.org
Extra info Wilt u meelezen? Samen de teksten tot u nemen? Uiteraard zijn de deelnemers van de vorige jaren weer van harte welkom, net als u die voor het eerst komt. Wilt u mee komen lezen? We hebben nog plek voor drie mensen.
Eigen Bijbel graag meenemen: de Nieuwe Bijbelvertaling in de R.K. uitgave.