Volwassencatechese

 

Catechese Toetreding tot de Kerk
  Momenteel zijn er een aantal volwassenen die zich voorbereiden op het Doopsel, Vormsel en de H. Eucharistie. Middels deze initiatie sacramenten zullen zij na de voorbereiding toetreden tot de Rooms-katholieke Kerk. Wilt u ook toetreden tot de Rooms-katholieke Kerk? Neem dan contact op met het parochiekantoor. Men zal het daar doorgeven aan de priester.
   
Groep Bijbelgroep Pius X
Data Elke tweede donderdagochtend van de maand t/m mei 2018
Tijd 10.30 – 12.00 uur
Plaats Pius X
Ingang Hobbemalaan (t.o. de Driemaster)
Begeleider Jeanne Kruijff, gepensioneerd catechete van het Dekenaat
Onderwerp Het boek Esther
Voor wie? De bijeenkomsten zijn niet alleen bestemd voor parochianen van de Matthias-Laurentiusparochie, ook geloofsgenoten uit andere kerkgenootschappen zijn zeker welkom.
Aanmelding Nieuwe deelnemers kunnen zich aanmelden bij het parochiekantoor of bij Yvonne de Weerdt: e-mail yvonne@deweerdt.org
Extra info Wilt u meelezen? Samen de teksten tot u nemen? Uiteraard zijn de deelnemers van de vorige jaren weer van harte welkom, net als u die voor het eerst komt. Er zijn nog een paar plaatsen vrij. Wij hopen op een enthousiaste groep en we hebben er zin in. U ook? Van de deelnemers wordt verwacht dat zij een bijbel meenemen: het liefst de NBV in RK uitvoering of de RK Willibrordvertaling.
Terugkijken en vooruitkijken met de Bijbelgroep Afgelopen donderdag, 17 mei kwam de Bijbelgroep dit seizoen 2017-2018 voor de laatste keer bij elkaar. We hebben vanaf januari het boek Hooglied gelezen.

En dát was een verrassing! Het is een soort script van een liefdespaar; en dat paar beschrijft af en toe zeer duidelijk hoe het toegaat met een stel mensen die verliefd zijn!

Maar er is ook een andere laag in het boek Hooglied: we kunnen het ook lezen als de liefdesverhouding tussen de Allerhoogste en een mens. De bewoners van Abdijen lezen het graag zo. En dan is er nog de tijd waarin het verhaal speelt: algemeen wordt aangenomen dat koning Salomo het boekje schreef en dat hij de persoon is die verliefd wordt op een meisje dat uit Afrika komt, zwart als haar huid is. Is ze meegekomen met de koningin van Sheba? We weten het niet. Wat we wél kunnen lezen is hoe vrijmoedig en sterk van karakter deze aanbeden schoonheid is. Maar ook hoe de verliefde man nauwelijks een idee heeft hoe de ándere vrouwen van Salomo haar zien! Hij denkt dat ze haar zullen bewonderen, wij dachten dat in ieder geval de laatste favoriet uit de harem waar, zo wordt beschreven, honderden koninginnen, bijvrouwen en meisjes wonen, helemaal niet blij zal zijn met deze nieuwe vlam van de koning. Uiteindelijk wordt er zelfs gesproken over haar opsluiting, maar dan antwoordt zij met: ik ben zélf de muur! En als de koning dan ook nog over 1000 zilverstukken en 200 zilverstukken voor de bewakers spreekt, stuurt zij hem weg. Hoe groot haar liefde ook is, haar vrijheid is haar nog liever blijkbaar. En ze is niet te koop!

Wat zegt dat over de liefdesrelatie tussen God en mens?
Menselijke relaties kunnen uitlopen op elkaar willen bezitten, desnoods met muren en geld, maar de liefde van God voor Zijn mens en de liefde van een mens voor God zal altijd vrij maken en vrijheid laten. En die Liefde is niet te koop!
Tenslotte is het meisje uit Afrika rechtop de échte vertegenwoordiger van Gods Liefde.

Het waren boeiende maanden in deze Bijbelgroep!

Volgend seizoen gaan we hoofdstukken uit de profeet Jesaja lezen.
Te beginnen met zijn roepingsverhaal.
Omdat we enkele leden moeten missen, is er weer extra ruimte voor drie leden.
Welkom! Een uitgave van de Nieuwe Bijbel Vertaling in de RK-versie wordt aanbevolen.

Jeanne Kruijff, begeleider van deze Bijbelgroep