Verslag van de bijeenkomst d.d. 14 oktober 2019 over fusie parochies

Aan de hand van een Powerpoint presentatie (in PDF-formaat) toonde de vicevoorzitter van onze parochie, Jan Nagengast, de noodzaak om te komen tot een verregaande samenwerking tussen de parochies in de omliggende omgeving, te weten Alkmaar Zuid, Alkmaar Noord, Oudorp, Zuidschermer, Bergen en Schoorl.
De redenen om hiertoe over te gaan hebben al vaak in het parochieblad gestaan.
Alkmaar Zuid, Alkmaar Noord en Oudorp gaan fuseren met elkaar. Zuidschermer wil nog niet verder dan een Samenwerkingsverband (SWV), en ook Bergen en Schoorl kiezen voor dit laatste.
Bij een fusie gaan de kerkbesturen samen de financiën beheren, bij een SWV beheert elk bestuur de eigen financiën.
Wel komt er één parochienaam voor alle kerken, en over alle kerken één parochiebestuur.
Elke (ex-)parochie krijgt een eigen locatieteam waarin de dagelijkse gang van zaken wordt geregeld, en houdt het eigen kantoor en samenkomstruimte.

Er zijn geen op- of aanmerkingen op de presentatie.

Als parochienaam is voorgesteld Sint-Dominicusparochie. Dit ter herdenking aan de Dominicanen en om reden dat zij 300 jaar in Alkmaar actief zijn geweest, het RK-geloof hebben verspreid en naar buiten toe openstaan voor de mensen in de samenleving.
Tijdens de bijeenkomst werden ook andere namen opgeworpen. Deze namen worden meegenomen in de regiovergadering. Vanuit de Laurentiuskerk werd gevraagd of het mogelijk is om de naam van de kerk te veranderen in Matthias-Laurentiuskerk. ‘Zo houden we Matthias ook in beeld, en is er geen verwarring meer met de diverse Laurentiuskerken in de omgeving.’ Deze vraag wordt in beraad genomen.

Met betrekking tot verspreiding van nieuws werden bladen van De Zalige Zalm bekeken. Veel parochies in het land zijn al tot deze bladen overgegaan omdat ze er aantrekkelijk uitzien, interessante artikelen hebben om te gebruiken, kleurendruk. D.m.v. advertenties zijn deze bladen betaalbaar te maken. Het nieuwe bestuur overweegt hiertoe over te gaan.

Na de presentatie stelden de priesters Antonio Tocco en Jan-Jaap van Peperstraten zich voor. Beiden hadden al een staat van dienst vóór zij de priesterstudie begonnen.
Op een vraag over het participeren in de ARK, en de houding t.a.v. de oecumene vertelde Franklin dat hier zeker aandacht aan zal worden besteed. Het verkleinen van het aantal priesters in de grote parochie vereist een andere vorm van aanpak. De priesters gaan nu werken met eigen taakgebieden waarbij o.a. de oecumene een belangrijke taak zal zijn voor pastoor Jan-Jaap, en pastor Antonio o.a. het individuele pastoraat onder zich krijgt.

De aanwezigen (75 personen) gingen akkoord met fusie en met de voorgestelde naam voor de nieuwe parochie.
De avond werd afgesloten met applaus voor het huidige parochiebestuur.

Onder het genot van koffie en thee werd er nog gezellig nagepraat.

Reacties zijn gesloten.