Vastenactie 2020: schoolproject Ethiopië

De MOV-groepen van de samenwerkende parochies in Alkmaar, Oudorp en Zuidschermer hebben binnen het thema van de Vastenactie 2020 (Werken aan je toekomst) gekozen voor een project in Ethiopië.

In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat alle kinderen naar school gaan, studeren of een beroep leren. Een goede opleiding hebben we immers nodig om een baan te vinden en je eigen geld te verdienen. Tegenwoordig volgt wereldwijd 91 procent van alle kinderen basisonderwijs. Dat is een enorme vooruitgang, want in 2000 was dat nog maar 54 procent. 

Helaas krijgen jongeren in veel ontwikkelingslanden niet de kans om na de basisschool verder te leren. Daarom ondersteunt Vastenactie dit jaar projecten die jonge mensen de kans bieden op vervolgonderwijs of hulp bij het starten van een eigen bedrijfje.

Tijdens mijn reizen naar Ethiopië kwam ik samen met andere bestuursleden van Stichting Schoolproject Ethiopië in het dorp Ariajawi waar nog veel kinderen niet aan onderwijs deelnamen. Nu steunen wij daar 35 kinderen in het volgen van onderwijs. 24 van hen hebben op onze kosten deelgenomen aan een naaicursus.
Er stonden namelijk in het parochiezaaltje daar een tiental trapnaaimachines van Singer. Op onze vraag wat daarmee gebeurde, zeiden ze : “Niets…ze zijn kapot”.

“En als ze gerepareerd zijn, kunnen jullie er dan iets mee?” vroegen we verder.
Al snel kwam het plan op tafel om de machines te repareren een naaicursus te organiseren. We hebben 7000 euro besteed aan dit project. In november tijdens onze laatste reis gunde men mij de eer om de certificaten na de eerste module aan de 24 enthousiaste jongeren uit te reiken. Voor de gelegenheid hadden ze zich getooid in toga en baret.

De 24 jongeren willen verder leren. De eerste module omvatte slecht de basiskennis. Om als echte kleermaker aan het werk te kunnen is een vervolgcursus nodig en daarna kunnen ze met een eigen naaimachine aan het werk. Die investering zal zich op termijn terugverdienen.

Een beroepsopleiding kan wel degelijk verandering brengen, werkloosheid en armoede bestrijden en de kans op een goede baan vergroten. Wie een redelijk inkomen verdient hoeft zich geen zorgen te maken over de eerstvolgende maaltijd of een dak boven het hoofd. Dat biedt ruimte om na te denken over de toekomst en actief deel te nemen aan de samenleving.

We hopen dat we mogen rekenen op uw steun, zodat jongeren kunnen werken aan hun toekomst.

Als u giraal wilt doneren – en dit kan óók nog ná de Vastentijd – kan dat op bankrekening NL91 RABO 0135 0896 38 t.n.v. Stichting Schoolproject Ethiopië o.v.v. Vastenactie 2020

Henk Pielage, secretaris Stichting Schoolproject Ethiopië

Kijk ook op: www.schoolprojectethiopie.nl/

Reacties zijn gesloten.