Toekomst Parochie

Op deze pagina worden zaken aangaande de toekomst van de parochie gepubliceerd. 

Voortgang toekomst Sint Josephkerk

Zoals eerder al aangegeven is dit een gevoelig en zorgvuldig proces. Het parochiebestuur heeft een werkgroep in het leven geroepen die dit proces moet volgen. De werkgroep heeft in het verleden met meerdere belangstellenden gesproken. In een zorgvuldig gesprek ging het dan over een toekomstige functie, de blijvende status van de kerk als een monumentaal gebouw, de impact op de directe omgeving van de kerk en over de middelen die men voor de mooie gebouw over had. Uiteindelijk leidden deze gesprekken niet tot een volgende stap in dit proces.

Momenteel echter – sinds een maand – is de werkgroep in gesprek met een geïnteresseerde partij en onderzoekt samen met deze partij een toekomstige herbestemming van de kerk. Belangrijke aspecten zijn het vasthouden aan de (rijks)monumentale status en daaraan verbonden een mogelijke toekomstige functie. Tegelijkertijd wordt verder gekeken welke volgende stappen genomen moeten worden indien partijen vinden dat de basis daarvoor aanwezig is.

Wij zullen u frequent op de hoogte houden.

Het parochiebestuur

Herbestemming St. Josephkerk

Eerder hebben wij u aangegeven dat wij meer informatie over de toekomst van de kerk geven begin 2018. Echter zorgvuldigheid staat voorop. De kerk is een rijksmonument, maar de kerk is ook het huis van vele parochianen. Tevens dient met vele instanties rekening te worden gehouden en dat kost tijd. Wij hopen in de loop van het 2e kwartaal meer informatie te hebben. De kerk blijft dus tot nader orde gewoon open.

Het parochiebestuur

Toekomst parochie

In het kader van de toekomst van de parochie voert het parochie-bestuur gesprekken met diverse werkgroepen binnen de parochie.

Niet alleen voor de Josephkerk maar ook voor de andere kerken zal de sluiting van de Josephkerk, er van uitgaande dat het doorgaat, consequenties kunnen hebben. Waar zullen de vieringen zijn en hoe laat? Waar kan het Ritmisch Koor zingen? Hoe kunnen we de ruimtes in de Laurentiuskerk en de Pius X zo optimaal mogelijk benutten? Moeten we wel of niet een enquête houden onder de parochianen van de Josephkerk met de vraag naar welke kerk ze gaan als de Joseph gesloten is? Allemaal zaken waar we nu al over na kunnen denken. Lees verder

Verslag parochie-informatieavond 22 mei in de Josephkerk

Opening

‘Dagvoorzitter’ dhr. Henk Adriaanse heet de aanwezigen welkom. Hij stelt de mensen voor, te weten pastoor Franklin; pater Diego; pater Ruben; dhr. Jan Nagengast, vice-voorzitter van het parochiebestuur; secretaris Gitta Botman; dhr. Jan Molenkamp, penningmeester van de parochie; dhr. Gert van Kleef, bestuursadviseur van wethouder Van de Ven van de gemeente Alkmaar, dhr. Barend Hoogendorp van Monumentenwacht Services Noord-Holland, adviseur in deze van het parochiebestuur. Dhr. Thom van der Steen, econoom van het Bisdom. Hij is verlaat door een file nabij de Velsertunnel.

Pastoor Franklin opent de avond met gebed en haalt aan dat al vanaf het Oude Testament mensen het vertrouwde moesten verlaten op weg naar een nieuwe toekomst. Lees verder

Stand van zaken Toekomst Joseph

In het kort gezegd is dit de procedure betreffende de herbestemming van de Josephkerk:

  • De projectontwikkelaars dienen rond de jaarwisseling hun ideeën in bij de werkgroep Herbestemming St. Josephkerk.
  • De werkgroep bekijkt de plannen, en laat zich bijstaan door een lokale makelaar om een juiste keuze te kunnen maken.
  • In dit stadium wordt ook met de gemeente gesproken en haar beoordeling van de plannen gevraagd. 
  • In februari wordt het parochiebestuur en bisdom door de werkgroep geadviseerd over het beste plan.
  • Uiterlijk in maart neemt het parochiebestuur een besluit.