Taakverdeling pastores-team

In het vorige nummer van het parochieblad heeft u gelezen over de veranderingen in het pastorale team. De regio was verdeeld in drie pastorale eenheden met elk een eerst aanspreekbare persoon die ter plekke de gang van zaken moest coördineren en begeleiden. Met de nieuwe situatie gaan we als pastores anders te werk. Er is geen sprake meer van eerst-aanspreekbare personen maar van taakgebieden.

Jan-Jaap van Peperstraten zal het taakgebied geloofsopbouw op zich nemen, Antonio Tocco het taakgebied individueel pastoraat en ondergetekende gemeenschapsopbouw.

De verantwoordelijke van elk taakgebied zorgt voor de coördinatie en uitvoering ervan. Het is zo dat het pastorale team als één team zal fungeren met ondersteuning van elkaar in samenwerking met het bestuur en de werkgroepen en/of vrijwilligers.

Jan-Jaap van Peperstraten    Geloofsopbouw

Jongerenpastoraat: jeugd en jongerenwerk: Contact scholen

Catechese: 1e communie, vormsel, doop; begeleiden misdienaars

Gezins-/jongerenvieringen; Volwassencatechese; Oecumene

Diaconie: MOV / PCI; Evenementencommissie

 Antonio Tocco                      Individueel pastoraat

Organiseren van de pastorale nabijheid: Ouderenpastoraat

Bezoekwerk: contact met verpleeg- en verzorgingshuizen en ziekenhuis

Ziekenbezoek; Communie thuis; Verzorging diensten in de tehuizen

Contact onderhouden met bezoekgroepen

Persoonlijke pastorale gesprekken

Franklin Brigitha                   Gemeenschapsopbouw

Toedienen sacramenten; Uitvaarten

Communicatie met bisdom en naar buiten: parochieblad

Contacten onderhouden met het dekenaat, het bestuur en de locatieraden: c.q. dagelijks bestuur

Pastoraal beleid vanuit het pastorale team

Aanspreekpunt Neocatechumenaat; Vrijwilligers

 Nadere omschrijving van taken en functies

De pastores zijn verantwoordelijk voor:

Het uitvoeren van door het pastorale team ontwikkelde beleid

Ervoor zorgdragen dat het gene wat er in de geloofsgemeenschap leeft, wordt bemiddeld naar het niveau van het pastorale beleid.

Een schakel zijn tussen de parochie en het pastorale team door:

– het verzamelen en bemiddelen van vragen om begeleiding van b.v. werkgroepen;

– onderhouden van contacten met werkgroepen;

– bijdragen aan goede voortgang van de pastorale zorg: het organiseren van pastorale nabijheid. Pastorale activiteiten op elkaar afstemmen en in overleg afstemmen wie wat doet;

– initiatieven ontplooien die nodig zijn op het gebied van pastorale zorg aan individuele parochianen of groepen resp. instellingen waar pastorale zorg aan de orde is.

De pastores in samenwerking met de bestuursleden blijven elkaar op de hoogte stellen van de ontwikkelingen binnen het parochieverband betreffende de bovengenoemde taakgebieden.

Reacties zijn gesloten.