Sint Laurentiuskerk

Locatie Verdronkenoord 68, Alkmaar  
Postadres Parochiecentrum, Nassaulaan 2, 1815 GK  Alkmaar
Openingstijden  
weekend Zondag 11.00 uur: eucharistieviering
Raadpleeg altijd het vieringenschema
door de week Vrijdag 9.00 uur: eucharistieviering (Matthiaszaal)

Vrijdag 18.45 uur in mei en oktober: Rozenkransbidden

Vrijdag april tot november: Open Kerk op Vrijdag, zie hieronder

Kijk voor de data en tijden van de concerten en andere Muziek in de Laurentius aldaar.
Bouw De Laurentiuskerk werd in 1859-1861 in neogotische stijl gebouwd. Het is één van de vroegste werken in Noord-Holland van Pierre Cuypers. Tot de bijzonderheden behoren de luchtbogen aan de buitenkant van het gebouw en de toepassing van Limburgse mergelsteen (onder andere bij het rijk versierde roosvenster boven de toegangsdeur in de westgevel). Het interieur heeft een neogotische detaillering, bijvoorbeeld bij het houten tongewelf met de kleurige rozetten, of bij de reliëfs van mergelsteen langs de wanden. In de transepten bevinden zich kleurige wandschilderingen, gemaakt door J.A. Kläsener tussen 1874 en 1880. Opmerkelijk zijn ook de gebrandschilderde ramen. De oudste hangen in het koor. Ze zijn vervaardigd door het atelier van Nicolas in Roermond (1862 en 1895), de andere zijn gemaakt door het atelier van J. Dobbelaere uit Brugge (1895-1907).
   
Boek over de St. Laurentiuskerk Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Laurentiuskerk in 2011 heeft  de auteur Jurjen Vis een boek geschreven over de geschiedenis van de St. Laurentiuskerk het boek heeft de titel: “In het hart van de stad“. Het is een uniek boek met 150 pagina’s historisch onderzoek, als een roman geschreven en verlevendigd met veel unieke foto’s en ander beeldmateriaal uit het regionaal archief en uit persoonlijk bezit.
Mirakel van het Heilig Bloed Op de eerste zondag van mei wordt in de Laurentiuskerk aan het Verdronkenoord 68 te Alkmaar het feit herdacht dat er ongeveer 6 eeuwen geleden, op 1 mei 1429, in Alkmaar een Bloedwonder, ook wel Mirakel van het Heilig Bloed in Alkmaar genoemd, gebeurde. Wat gebeurde er toen en wat was het wonder ? U kunt erover lezen bij het Bloedwonder.
Heilig Bloedaltaar Het H. Bloedaltaar is in 1906 gebouwd ter ere van het ‘’miraculeuze bloedwonder van de stadt Alcmaer’’. De Haagse architect J.H. Tonnaer heeft het altaar ontworpen. Het altaar heeft fraai gepolychromeerd houtsnijwerk. Door de bouw van dit altaar verdween het St. Laurentiusaltaar dat daar vanaf 1861 gestaan had. Wat u allemaal kunt zien op het H. Bloedaltaar kunt u hier lezen.
 
Renovatie van de kerk De Laurentiuskerk is in 2012 gerenoveerd en deels gerestaureerd. Een deel van de tegelvloer is vernieuwd. De banken van het middenschip en de zijbeuk zijn meer uit elkaar gezet en voorzien van een nieuwe zitting, zodat het zitcomfort verhoogd is. De kerk wordt naast eucharistievieringen en doopvieringen ook gebruikt voor concerten. De restauratie is echter nog niet klaar. De Stichting De Alkmaarse Cuyperskerk is in het leven geroepen met het doel om financiële middelen bijeen te brengen ten behoeve van het onderhoud en restauratie van de Laurentiuskerk.
Pels-orgel De orgelcommissie van de Stichting heeft zich beziggehouden met het vergaren van geld ten behoeve van de restauratie en verplaatsing van het Pels-orgel naar de koorzolder, zijn oorspronkelijke plek. In september 2016 is het orgel daadwerkelijk op de koorzolder geplaatst. Hier kunt u meer over het orgel lezen.
Kazuifel De Laurentiuskerk is in het bezit van een kazuifel uit de 18de eeuw. Het gaat om een kazuifel van het z.g. vioolkistmodel, met een drager van wit damast, met kruismotieven – ingeweven in gouddraad – en met op de rug het “Alziend Oog” in stralen- en wolkenkrans; de verdere decoratie bestaat uit manden met bloemen, losse bloemen en bladwerk. Het kazuifel is vermoedelijk rond 1750 vervaardigd. Het moet daarom al gedragen zijn bij vieringen in de Laurentiusstatie of in de Matthiasstatie.
Naast het oude kazuifel zijn er ook veel oude vaandels te vinden in de kerk.
 
Broeder Everardus Witte, “’t Heilig bruurke” van Megen In de Laurentiuskerk zien we achter in de kerk een foto van broeder Everardus Witte, ook wel “’t Heilig bruurke” van Megen genoemd.
Deze Everardus Witte, geboren in Hoorn op 25 juli 1868 als Jan Witte, is in 1878 met het hele gezin in Alkmaar komen wonen. Hun kerk was de Laurentiuskerk, en Jan werd daar misdienaar. 
Hij is als tiener te zien op een muurschildering die Alexander Kläsener omstreeks 1880 aanbracht boven de biechtstoel van deken J.H. Ruscheblatt. Deze schildering, die de processie met het H. Bloed uit de tijd voor de komst van de Reformatie voorstelt, toont Witte (links) samen met zijn vriend Evert Rijkenberg (rechts), beiden gekleed als misdienaars en zwaaiend met een wierookvat, gevolgd door een priester (met de gelaatstrekken van Ruscheblatt) die een monstrans vasthoudt. Hij trad later in bij de franciscanen in Wijchen. Er zijn veel gebedsverhoringen aan hem toegeschreven. Na zijn dood in 1950 zijn pogingen gedaan hem zalig te laten verklaren. Dit proces is begin jaren negentig stopgezet op verzoek van de franciscanen.
In 2013 is er door de Megenaar Kees van de Wiel een boek over Everardus Witte geschreven. De titel van het boek luidt: Everardus dichtbij. Het Bruurke van Megen van 1868 tot heden. Het bevat veel informatie in woord en beeld over broeder Everardus. Hoe kan het dat iemand die zo vaak en graag bidt, zo veel contacten met mensen had? Waardoor was hij zo geliefd? Welke invloed speelde de tijd waarin broeder Everardus opgroeide? En wat is er gebeurd in de jaren na zijn dood? Hoe komt het dat nog altijd zoveel mensen vertrouwen in hem stellen? Als u interesse hebt in dit boek, kijk dan op de website van de franciscanen.
 
Open Kerk op Vrijdag Van 1 april tot 1 november is de Laurentiuskerk op vrijdag open van 10.30 tot 16.00 uur. De kerk is open voor gebed, voor bezinning, en voor bezichtiging. Er worden veel museale artikelen tentoongesteld. De hele dag zijn er vrijwilligers aanwezig die eventuele vragen kunnen beantwoorden, en zo nodig de rust in de kerk proberen te bewaren.

​(Een aantal foto’s op deze pagina zijn genomen door kerkfotografie.nl)