Sint Josephkerk

 
 

Per 1 juli 2019 is de Josephkerk aan de eredienst onttrokken. Zie ook Toekomst Parochie.

 Alleen de Gezamenlijke maaltijd wordt nog in het gebouw gehouden.
Historie Deze in 1909 gebouwde neogotische kruiskerk is ontworpen als de bijkerk van de St. Dominicuskerk, welke op de Laat in het centrum van Alkmaar heeft gestaan. Op 15 november 1922 werd de Josephkerk tot parochiekerk verheven. De eerste dienstdoende priesters in 1909 waren paters van de orde der Dominicanen. Deze orde heeft tot in het jaar 1982 het pastoraat in de Josephparochie verzorgd. Daarna is dit overgedragen aan priesters en pastoraal werkers van het Bisdom Haarlem en sinds 2008 aan paters van de congregatie ‘Het Mensgeworden Woord’.
100 jaar St. Josephkerk In 2010 bestond de Josephkerk 100 jaar. Ter gelegenheid van dit feestelijke gebeuren is er een lezenswaardige krant uitgegeven, waarin naast geschiedenis ook herinneringen opgeschreven staan van vele parochianen.
Christus Koningbeeld Voor de kerk staat het beeld van Christus Koning als “Redder van ons Volk”. De onthulling van het bronzen monument vond plaats op 31 oktober 1948. Het ontwerp is van H.J. Etienne (1895-1968). Het beeld is geplaatst door het genootschap “De stille omgang”, onthuld en ingewijd door de H. Eerw. deken Jacobs op het feest van Christus koning in 1948. Het beeld is geplaatst uit dankbare herinnering aan de bevrijding en uit dankbaarheid dat Alkmaar in de oorlog gespaard is gebleven voor bombardementen. Oorspronkelijk was het de bedoeling dit beeld te plaatsen op een openbaar plein, maar men kreeg geen toestemming van het gemeentebestuur. Toen was de juiste plaats gauw gevonden: het eigen terrein voor de kerk, de plaats waar het nog steeds staat.

Het beeld toont een Christusfiguur ten voeten uit, met geheven handen en gekroond als koning. Hij staat blootvoets op een halve bol en draagt een eenvoudig gewaad, omsnoerd met een koord.

Het beeld staat op een sokkel met opschriften, aan de voorzijde:

CHRISTUS KONING REDDER VAN ONS VOLK”

De achterzijde vermeldt:

ALS DANKBARE HERINNERING
AAN ONZE BEVRIJDING
GEPLAATST DOOR HET GENOOTSCHAP
‘DE STILLE OMGANG’
OP INITIATIEF VAN DE VOORZITTER
JACOB BAART
ONTHULD EN INGEWIJD DOOR DE
H. EERW. DEKEN JACOBS
OP HET FEEST VAN CHRISTUS KONING
1948″

Aan de muur van de Josephkerk een bord hangt met daarop de parochianen die in de oorlog gestorven zijn.

 
Kerk van nu In 2006 is de kerk verbouwd en gemoderniseerd. U kunt hierover lezen in het boek: “Nieuw elan. Omgevende kerk in Alkmaar”. Er is een parochiecentrum in gekomen, een drie verdiepingen hoog complex, gebouwd in het schip van het oude kerkgebouw.
In de kerkruimte zijn elementen te zien afkomstig uit de in 2007 gesloopte parochiekerk H. Don Bosco, zoals de panelen met glas-in-lood vervaardigd door Joep Nicolas (1897-1972), het kruis met een corpus uit de 16e eeuw, en de kruiswegstaties, ontworpen door Matthieu Wiegman (1886-1971) en door een parochiaan toentertijd geborduurd.
   
Kerk van vroeger
Een aantal elementen van vroeger zijn nog te zien in de liturgische ruimte: de gebrandschilderde ramen, de biechtstoelen (in Amsterdamse schoolstijl gebouwd) en de vier bidhoeken. In de grote zaal op de bovenste verdieping is het plafond geschilderd zoals het er vroeger uit heeft gezien. De kleuren zijn weer teruggevonden toen het bruin uit de jaren ’60 werd weggekrabt.