Rozenkransbidden

Rozenkrans- en Gebedsgroep Pius X 
     
Vorm Meditatiedienst       
Waar kapel van Pius X
Wanneer Elke dinsdag
Tijd 18.25 uur
Duur 35 minuten
Contact Wim van der Laan, via parochiekantoor
Extra info Elke dinsdagavond is de Kapel van de Pius X vanaf 18.00 uur open. Er is dan gelegenheid voor stil gebed, bezinning, meditatie of het meezingen van Marialiederen, die vanaf een CD te horen zijn.
Om 18.25 uur beginnen wij met het bidden van het Rozenhoedje, Litanie voor de tijd van het jaar, Gebed tot Maria, Gebed uit de bundel: Bid om Vrede enz.
Aansluitend is er om 19.00 uur een eucharistieviering in de kerk. Na deze viering begint de Gebedsgroep weer in de Kapel.
Zowel het Rozenkrans bidden als de Gebedsgroep wordt door leken verzorgd.
     
Rozenkransgebed in mei en oktober Josephkerk 
     
Vorm Meditatiedienst        
Waar Maria bidhoek Josephkerk
Wanneer Elke vrijdag in mei en oktober
Tijd 18.45 uur
Duur 30 minuten
Contact Marga Bijvoet, via parochiekantoor
Extra info De werkgroep Maria devotie nodigt u uit om met elkaar in de Maria bidhoek de Rozenkrans te bidden, afgewisseld met zang en overweging.
We komen bijeen als kinderen van de Moeder Gods en vragen om haar voorspraak opdat ons geloof dermate wordt versterkt zodat we missionair kunnen zijn vanuit een diepe innerlijke beleving en daardoor kunnen meewerken aan de terugkeer van de glans van God in Kerk en samenleving.… In de Rozenkrans weerklinkt het “gebed van Maria”, haar eeuwigdurende Magnificat, de lofzang op het werk van de verlossende Menswording, die begon in haar maagdelijke schoot. Met het Rozenkransgebed zitten christenen “op de schoot van Maria” om de schoonheid op het gezicht van Christus te overdenken en om de diepten van Zijn liefde te ervaren. Door dit gebed ontvangt de gelovige genade in overvloed alsof die uit de handen van de moeder van de Verlosser zelf komt…. (Passage uit Apostolische Brief “Rosarium Virginis Mariae”)’