Protocol voor publieke vieringen vanaf 1 juni

Na een intensieve periode van voor­be­rei­ding door de Per­ma­nente Raad en in goede afstem­ming met de andere leden van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, hebben de bis­schop­pen van­mid­dag (woens­dag 20 mei 2020) ge­za­men­lijk bij­gaande richt­lij­nen (Protocol) vast­ge­steld ten behoeve van de publieke vie­rin­gen in de kerken en in­stel­lingen in de bis­dom­men van de Neder­landse kerk­pro­vin­cie. Lees het bericht verder op de website van het Bisdom. (Tip: onderaan het bericht op de website van het Bisdom staan de diverse Protocollen Kerkelijk Leven op Anderhalve Meter voor de doelgroepen gelovigen, bedienaren en gebouwen).

Reacties zijn gesloten.