Pastor Slot 50 jaar priester

Bij de Midweekviering van 13 juni a.s. zullen de kerkklokken feestelijk luiden. Pastor H. Slot is dan 50 jaar priester en gedenkt dat in dankbaarheid in de Pius X kerk tijdens een eucharistieviering. Het Dominicuskoor zingt de mis van Gounod.

Een week later viert hij in zijn geboorteplaats Montfoort zijn priesterfeest. 

In zijn homilie staat pastor Slot stil bij zijn gekozen thema “Missie zonder grenzen”. Hij wil daarin niet terugkijken, maar juist vooruit kijken naar de verantwoordelijkheid voor de toekomst.

Na afloop is er tijdens het gezellig koffiedrinken gelegenheid om de jubilaris te feliciteren. 

Wanneer u denkt aan een cadeau aan de jubilaris, dan graag een gift of donatie. Dat is zijn liefste wens. U kunt dit deponeren in de bus achter in de Pius X kerk.

Pastor Slot geeft dit bedrag door aan de Stichting D.A.C. (Development Assistance Cameroon). 

De gelden zijn bestemd voor ondersteuning van de medische zorg van de Zusters Franciscanessen van Shisong. Giften kunnen ook worden overgemaakt naar Stichting DAC NL 34 ABNA 050 177 6486.

Van het feest wordt een fotoboek samengesteld. 

In het volgende parochieblad zal het eindbedrag van de giften worden vermeld. (www.stichtingdac.nl)

Aanvang H. Mis 10.00 uur

Pius X

Blanckerhofweg 15

Namens de stuurgroep Pius X, Yvonne de Weerdt

Reacties zijn gesloten.