Parochieblad

Frequentie 6 maal per jaar komt het parochieblad uit als huisorgaan van de parochie.
Redactie Bob Groot, Marion Leegwater, Gitta Botman
Redactiestatuut De redactie houdt zich aan het redactiestatuut voor parochieblad, nieuwsbrief en website.
Inleveren kopij Gelieve de kopij via een e-mail in te dienen. Probeer de tekst niet té lang te maken!
Kopijdatum Zie colofon van het blad.
Uitkomen blad Het blad komt twee weken na de kopijdatum uit. Het digitale blad wordt, samen met twee voorgaande bladen, hieronder geplaatst. U kunt het ‘al bladerend’ bekijken.
Verspreiding papieren blad Bent u vóór 1943 geboren? Dan krijgt u het blad thuisbezorgd, tenzij u aan de ledenadministratie doorgeeft dat u het digitaal wilt gaan lezen.
Bent u ná 1942 geboren, en heeft u geen internet, dan kunt u het blad uit een van de kerken ophalen. Het wordt in de kerken afgelezen als er een nieuw blad ligt. In elke kerk wordt er een klein stapeltje parochiebladen neergelegd. Als u niet in staat bent om het blad op te halen dan kunt u dit doorgeven aan het parochiekantoor. U krijgt het blad dan thuisbezorgd.
Parochieblad via de website Ook de parochie denkt het aan het milieu en probeert zo veel mogelijk papierloos te werken. Daarnaast zijn aan het vervaardigen van het parochieblad kosten verbonden. Reden voor het parochiebestuur om het aantal gedrukte parochiebladen te beperken.
Het blad wordt bij elke verschijning op de website gezet. Het blad wordt dan met kleurenfoto’s verfraaid.
Hieronder kunt u het blad digitaal lezen. Wilt u een seintje krijgen als er een nieuw blad is verschenen? Geef dit dan via een e-mail door aan de ledenadministratie. Dan ontvangt u 12 à 13 keer per jaar de nieuwsbrief in uw mailbox met daarbij 6 keer per jaar de digitale versie van het parochieblad en nog veel meer interessant nieuws. Hier leest u meer over de nieuwsbrief.
   

Parochieblad 26 november 2019

Parochieblad 24 september 2019