Open kerk op Vrijdag St. Laurentiuskerk, een terugblik op het afgelopen seizoen

Op vrijdag 8 november j.l. werd met een geslaagde vrijwilligersbijeenkomst het seizoen 2019 afgesloten. In de periode van 29 maart tot en met 28 oktober 2019 is de vrijwilligersgroep actief geweest om de St. Laurentiuskerk aan het Verdronkenoord op de vrijdagen geopend te houden voor bezichtiging, bezinning of zomaar om een kaarsje op te steken.

Het bezoekersaantal was bijzonder hoog in vergelijking met de vorige jaren, al hoewel er een stijgende tendens te merken was aan de bezoekersaantallen. Vermoedelijk is dit het gevolg geweest van het plaatsen van een bord met de mededeling dat de kerk geopend was op de splitsing Nieuwstraat en het Fnidsen, een belangrijke looproute van “stads-wandelaars”. Het bezoekersaantal varieerde van vrijdag tot vrijdag. Zo waren er op 16 augustus zelfs 401 bezoekers geteld (het hoogste aantal) en waren er op 21 oktober slechts 21 bezoekers (het laagste aantal) waarbij moet worden opgemaakt dat het die dag vrijwel de hele dag regende.
Een en ander resulteerde in een (geregistreerde / getelde) aantal bezoekers van 6832.

De vrijwilligersgroep assisteerde ook bij de manifestatie “Kaeskoppenstad” waarbij de kerk ook geopend was. Op dat eerste weekend van juni bezochten meer dan 7250 bezoekers de kerk. En ook met monumentendag trok de kerk ruim 1300 bezoekers. Alles bij elkaar leverde dat een bezoekers aantal op van 15.424.

De meeste van de vrijwilligers willen volgend seizoen ook weer actief zijn als gastheer / gastvrouw in de Laurentiuskerk. Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van een paar trouwe vrijwilligers voor wie de klus vanwege hun leeftijd het helaas te zwaar werd.

We zijn daarom ook op zoek naar nieuwe vrijwilligers die de groep willen versterken. Wilt u zich ook inzetten. Graag neem even contact op met Kees Groenland voor een gesprek. Ook is de groep op zoek naar een “jongere” die zich ook zou willen inzetten voor de coördinatie van de groep en die geïnteresseerd is in de Kerk, de bouwkunde, de geschiedenis en zo.

En wilt u gewoon iets meer van het kerkgebouw weten, vraag het gewoon aan Kees Pater of aan ondergetekende. Er is namelijk heel veel te vertellen en te zien in de kerk.
Zo heeft Kees Groenland voor de vrijwilligersgroep een presentatie gegeven over het triforium, toch wel een van de meest onbekende “schatten” van de kerk. Het triforium bevat namelijk 80 zandstenen reliëfs die alle voorzien zijn van plantaardige motieven: ranken van bladeren, bloemen, knoppen en vruchten. Sommige zijn gemakkelijk te benoemen (rozen, lelies, koren, druiven), maar andere zijn dat helemaal niet. Tussen deze plantaardige motieven treft men andere zaken aan: boeken, kruisen, kelken, kronen, torens, timmermansgereedschap en nog veel meer. Het ziet ernaar uit dat alle objecten een symbolische betekenis hebben. In een aantal gevallen gaat het om veel toegepaste,algemeen christelijke of specifiek katholieke symbolen, die gemakkelijk te herkennen zijn, zoals die van de vier evangelisten, de vier westerse kerkvaders en de twaalf apostelen. In andere gevallen is de betekenis echter niet meteen duidelijk.

Kees Groenland
bereikbaar via tel 0621851723 of per email st.laurentiuskerk@gmail.com

Reacties zijn gesloten.