Onderwerp Wie spreekt er? Kosten
Poëziemiddag in de abdij van Egmond met broeder Adri Broeder Adri € 10,00 Link
Antoine Bodar: Liturgie als toegang tot de Heilige Antoine Bodart € 10,00 Link
Hoe worden wij als gelovigen uitgedaagd om een open, uitnodigende Kerk te zijn in dit tijdperk-Franciscus ? Anton de Wit € 10,00 Link

Kerkbalans – kerkbijdrage 2018

De landelijke actie Kerkbalans wordt dit jaar gehouden in de periode van 20 januari tot 3 februari en heeft als motto “Geef voor je kerk”.

Vooral voor die parochianen die met sluiting te maken hebben, zal dit motto wat wrang klinken. Dat vereist een begrijpelijk moeilijke omschakeling in denken en doen. Ook uw bestuur onderkent dit zeer, maar heeft helaas geen andere keus, en moet daarom beslissingen nemen die de continuïteit voor de toekomst van de parochie moeten gaan waarborgen.

Eigenlijk moeten wij het motto veranderen in “Geef voor je parochie” want daar gaat het om.

Met het woord “kerk” in dit thema wordt meer bedoeld dan het stenen gebouw, waar we zo aan gehecht zijn. Het is met name een plaats van ontmoeting. Van lokaal gericht denken moeten we allen de stap maken naar meer parochieel denken. Met een ‘eigen’ locatie en een plaats van samenkomst met voldoende voorgangers verkeerden wij in een tot nu toe luxe positie. Helaas was dit enigszins bezijden de waarheid. Daarom wordt het jaar 2018 voor de parochianen van de Josephkerk een niet eenvoudig jaar. Wij hebben daar veel begrip voor. ‘Maar wij willen u er wel bij houden’. Lees de volledige brief hier verder (PDF)

IBAN-nummer verkeerd in parochieblad (bericht Adventsactie)

Bij het artikel over de Adventsactie is in het IBAN-nummer van de parochie een cijfertje weggevallen. Wilt u iets overmaken voor de Adventsactie dan is dit het juiste nummer: NL 49 ABNA 0 567 339 971 t.n.v. HH. Matthias-Laurentiusparochie Alkmaar, o.v.v. ‘gift Adventsactie 2017’.

U kunt ook een deel overmaken en voor het andere deel van het geld kerstcadeautjes kopen in het parochiecentrum! De opbrengst daarvan is óók voor de Adventsactie!!

Toekomst parochie

In het kader van de toekomst van de parochie voert het parochie-bestuur gesprekken met diverse werkgroepen binnen de parochie.

Niet alleen voor de Josephkerk maar ook voor de andere kerken zal de sluiting van de Josephkerk, er van uitgaande dat het doorgaat, consequenties kunnen hebben. Waar zullen de vieringen zijn en hoe laat? Waar kan het Ritmisch Koor zingen? Hoe kunnen we de ruimtes in de Laurentiuskerk en de Pius X zo optimaal mogelijk benutten? Moeten we wel of niet een enquête houden onder de parochianen van de Josephkerk met de vraag naar welke kerk ze gaan als de Joseph gesloten is? Allemaal zaken waar we nu al over na kunnen denken. Lees verder

Renovatie kerkdeuren

Momenteel worden de grote deuren van de Laurentiuskerk gerenoveerd. Ze zijn meegenomen naar het bouwbedrijf, en worden teruggezet in de oorspronkelijke staat.

In eigen beheer zijn de zijdeuren aan de Nieuwstraatkant aangepakt, zoals op de foto is te zien. Ze zien er nu weer uit zoals het hoort! Lees verder

De parochiewebsite is vernieuwd !

De website van de parochie was aan vernieuwing toe! Het was een hele klus, maar we hebben er graag aan gewerkt!
Wat u zoekt is nu gemakkelijker te vinden.
Bij VIEREN vindt u alles wat met vieringen en gebedsdiensten te maken heeft, dus ook de schema’s.
Bij LEREN alles wat met leren te maken heeft, dus catechese en sacramenten met uitleg en filmpjes, en voorbereiding 1e communie en vormsel.
Bij DIENEN alles rond diaconie, zoals kerstpakkettenactie en het werk van de bezoekgroepen.

Bij ACTIVITEITEN alles rond gemeenschapsopbouw en de activiteiten in de diverse kerkruimtes. Hierbij staat ook zang als activiteit, dus op die plek de parochiekoren, het digitale Gregoriusblad waarin muziek te horen is, en de plek voor aanmelding van zangers bij nieuwe concerten van Canticum Novum.
CONTACT & ORGANISATIE spreekt voor zich. Buitenstaanders en uzelf kunnen heel snel de telefoonnummers en adressen vinden.
Bij OVER ONZE KERKEN leest u de informatie over de kerken, de geschiedenis en een aantal bijzonderheden.
Als laatste de NIEUWSGARING, daar vindt u uitleg over het parochieblad – en daar dan ook het parochieblad zelf, dat u als een boekje kunt lezen –, de nieuwsbrief – en daar de laatste nieuwsbrief en de twee vorige –, Samenkerk, foto’s, etc.

Aan de ene kant is de website zakelijker geworden, minder in verhaalvorm; aan de andere kant is de website verlevendigd met foto’s en filmpjes.
We blijven wel aan de website werken, er zijn nog een paar plannetjes, en de pagina formulieren moet nog in orde gemaakt worden. Dan kan online bijv. een doopformulier ingevuld worden.
Wij hopen dat u net als wij enthousiast zijn over de vernieuwde website. Staat er iets in dat niet klopt laat het ons dan weten via het parochiekantoor!