Onze Grote Kerstpakketten Actie

Het is bijna december dus tijd om u te attenderen op de grote Kerstpakketten actie voor de komende Kerst. Zoals u weet is deze actie elk jaar een groot succes en zijn de bewoners van beide projecten telkens weer zeer gelukkig met de Kerstpakketten.

De mensen waar wij actie voor voeren zijn “De Inloop “, dat is de dagopvang voor dak- en thuislozen en “Het Heem “ waaronder het sociaal pension, nachtopvang en het crisiscentrum vallen. Ook nu willen we wat suggesties doen, waar u deze mensen elke keer weer blij mee maakt en helpt. Lees verder

Bericht ISBA | ISBA zoekt nieuwe leden

Het ISBA (Interkerkelijk Sociaal Beraad Alkmaar) is bijna 35 jaar geleden opgericht door kerken en belangenorganisaties om de positie van mensen, die in financiële problemen zijn gekomen,  te verbeteren.
Versterking/uitbreiding van ons team is gezien onze gemiddelde leeftijd nodig, zodat het werk ook in de toekomst gecontinueerd kan worden.

Ons team bestaat uit 6 leden, waarvan 4 uitvoerende leden, die volgens rooster in tweetallen  op de woensdagmorgen (10.30-12.30) spreekuur houden  tijdens het “open huis” van de Zwaan aan de Oudegracht 185 in Alkmaar.

We komen elke twee maanden bij iemand thuis bij elkaar voor een overleg, doorgaans op een middag tussen 15.00-17.00. Qua tijdsinvestering is het dus een overzichtelijke klus. Lees verder

Bericht ISBA | Jacques Loermans overleden

Op 19 oktober jl. is onze voorzitter Jacques Loermans op 83 jarige leeftijd overleden.

Hij was een van de oprichters van het isba, oorspronkelijk het interkerkelijk sociaal beraad Alkmaar e.o. Het isba- aanvankelijk een vereniging en later een stichting,  stelt zich ten doel mensen te helpen, die financieel in de knel zijn geraakt. Jacques was maar liefst 20 jaar onze voorzitter, het boegbeeld van onze stichting, die in overleggroepen, in kerken en in de pers bleef uitdragen waar het isba voor staat.

Hij deed zijn werk op bescheiden wijze, nuchter, zonder ophef, maar altijd zeer betrokken. Lees verder

Kerstconcert op 16 december in de Laurentius

U ben van harte uitgenodigd voor het jaarlijkse kerstconcert dat op zondag 16 december om 15.00 uur plaats zal vinden in de St. Laurentiuskerk. Het is een concert met koorzang, fluit, orgel en samenzang.

Dit keer is gekozen voor een programma met uitsluitend originele composities. Dat wil zeggen, geen traditionele melodieën en volksliederen. Zo eren we de componisten van de bekendste melodieën ditmaal. En natuurlijk ontbreekt het niet aan samenzang. Lees verder

Allerheiligen en Allerzielen in de parochie en op St. Barbara

In onze parochie wordt op donderdag 1 november in de Josephkerk om 19.00 uur de Allerheiligenviering gehouden, m.m.v. het Gregoriaans koor Schola Matthiae.

Op vrijdag 2 november wordt om 19.00 uur in de Josephkerk de Allerzielenviering gehouden m.m.v. het Ritmisch Koor. Er zijn in het afgelopen jaar veel parochianen overleden en van velen van hen is in een van onze kerken een uitvaartviering en/of een avondwake geweest. In deze Allerzielenviering worden deze parochianen op een mooie manier herdacht. Lees verder

Una Cintina is vijf jaar onze muziekdirecteur

Concert ‘LV100’ (100 jaar Letse Staat) op maandag 29 oktober 20.00 uur Laurentiuskerk
gegeven door Una Cintiņa (orgel), Jeannette van Schaik (zang) en Bas Apswoude (saxofoon)
 
Dit jaar is Una Cintina vijf jaar onze muziekdirecteur. Zij heeft al aardig haar stempel gedrukt op het muzikale gebeuren in de parochie.
Onder haar leiding is het koor Canticum Novum gegroeid, is er opnieuw leven geblazen in het Gregoriaans Koor, zijn de projecten Laurentiuszangers ontstaan, heeft zij een geweldige Krönungsmesse neergezet in de Grote Kerk, is er een jaarlijks terugkerend Kerstconcert met ‘de rode boeken’ en zijn er van de lente tot in de herfst orgelconcerten.
Op 29 oktober sluit zij het seizoen 2018 af met een speciaal orgelconcert: ‘LV 100’. Lees verder

Concerten in de Laurentius

 
15 september concert van Vrienden van het orgel
Eén keer in het jaar organiseert de stichting Vrienden van het orgel een orgelconcert in onze Laurentiuskerk. Op zaterdag 15 september 20.00 uur wordt het orgel bespeeld door Anna Karpenko. Zij speelt Russische en Franse orgelmuziek. € 10,00 (€ 8,00 voor Vrienden van het Orgel, Vrienden van de Grote Kerk en CJP)
 
Kijk op de website om te zien van welke componisten zij muziek laten horen, en wat er nog meer voor concerten komen!

Voortgang toekomst Sint Josephkerk

Zoals eerder al aangegeven is dit een gevoelig en zorgvuldig proces. Het parochiebestuur heeft een werkgroep in het leven geroepen die dit proces moet volgen. De werkgroep heeft in het verleden met meerdere belangstellenden gesproken. In een zorgvuldig gesprek ging het dan over een toekomstige functie, de blijvende status van de kerk als een monumentaal gebouw, de impact op de directe omgeving van de kerk en over de middelen die men voor de mooie gebouw over had. Uiteindelijk leidden deze gesprekken niet tot een volgende stap in dit proces.

Momenteel echter – sinds een maand – is de werkgroep in gesprek met een geïnteresseerde partij en onderzoekt samen met deze partij een toekomstige herbestemming van de kerk. Belangrijke aspecten zijn het vasthouden aan de (rijks)monumentale status en daaraan verbonden een mogelijke toekomstige functie. Tegelijkertijd wordt verder gekeken welke volgende stappen genomen moeten worden indien partijen vinden dat de basis daarvoor aanwezig is.

Wij zullen u frequent op de hoogte houden.

Het parochiebestuur