Kerken open

  • De Laurentiuskerk aan het Verdronkenoord is de komende zondagen van 10.00-13.00 open voor gebed en bezinning. Er is geen viering!
  • de Pius X aan de Blanckerhoffweg is op zaterdag en zondag open voor gebed en bezinning. Er is geen viering!

Verkoop artikelen handwerkclub t.b.v. Vastenactie

Beste Parochianen,

Het is vastentijd, in deze tijd wil de handwerkgroep hun productie gaan verkopen. De opbrengst is deze keer voor de vastenactie. Die bestemmen onze bijdrage voor een scholenproject in Ethiopië.

We werken altijd met veel plezier op de donderdag ochtend. Als U mee wilt helpen, bent u van harte welkom op donderdagochtend. Eerst ochtend gebed om half tien, daarna koffie en handwerken. Lees verder

Maatregel Nederlandse bisschoppen vanwege het coronavirus | bericht 13 maart 2020

In verband met de laatste ont­wik­ke­lingen rondom het Corona­vi­rus (COVID-19), scherpen de bis­schop­pen in Neder­land de al eerder getroffen maat­regelen aan. Alle publieke li­tur­gische vie­rin­gen op zater­dag­avon­den en zon­da­gen wor­den tot dins­dag 31 maart afge­last. Hiermee sluiten de bis­schop­pen aan bij het recente advies van de over­heid en het RIVM.

De bis­schop­pen begrijpen dat het feit dat de zon­dags­vie­ringen niet door kunnen gaan voor vele pa­ro­chi­anen een moei­lijk besluit is, maar vragen hierin om hun begrip en gebed. Zij wijzen op de moge­lijk­heid van de (eucha­ris­tie)vie­ring door de week in doorgaans kleine groepen, de gees­te­lij­ke communie: ‘door het verlangen om Christus te ont­van­gen, schenkt Hij ons ook door deze ‘gees­te­lij­ke communie’ zijn genade.’ Ook vragen de bis­schop­pen om kerken waar moge­lijk open te stellen en zo mensen de gelegen­heid te bie­den voor per­soon­lijk gebed. Lees het bericht verder op de website van het Bisdom.

Vastenactie 2020: schoolproject Ethiopië

De MOV-groepen van de samenwerkende parochies in Alkmaar, Oudorp en Zuidschermer hebben binnen het thema van de Vastenactie 2020 (Werken aan je toekomst) gekozen voor een project in Ethiopië.

In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat alle kinderen naar school gaan, studeren of een beroep leren. Een goede opleiding hebben we immers nodig om een baan te vinden en je eigen geld te verdienen. Tegenwoordig volgt wereldwijd 91 procent van alle kinderen basisonderwijs. Dat is een enorme vooruitgang, want in 2000 was dat nog maar 54 procent.  Lees verder

The Armed Man verplaatst naar 30 april 2021

Beste muziekliefhebbers,

In verband met de corona-perikelen is de uitvoering van The Armed Man van Karl Jenkins verplaatst naar 30 april 2021 in de Grote Kerk van Alkmaar.
Gekochte kaarten blijven geldig en kunnen bij verhindering op genoemde datum t.z.t. worden ingeleverd bij Taqa Theater de Vest. U krijgt dan uw geld terug.
Wij wensen u veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Met vriendelijke groet,
de muziekcommissie van Stichting de Alkmaarse Cuyperskerk

Parochieblad van januari 2020 is online!

Klik op de afbeelding om het parochieblad online in boekvorm te lezen!

Komende week verschijnt de papieren versie van het parochieblad voor het laatst in de huidige vorm. Jaren leverden vele vrijwilligers een bijdrage aan het parochieblad in welke vorm dan ook. Of het nu de redactie, drukken, rapen, nieten of bezorging was: allen heel erg bedankt voor jullie bijdrage aan de totstandkoming van het parochieblad door al die jaren heen! Klik op de afbeelding om het parochieblad te lezen. Gewoon in PDF-formaat: klik hier.

Kijk hier voor meer informatie over het parochieblad en de vorige uitgave.

Canticum Novum luistert met ’The armed man’ 75 jaar bevrijding op in Alkmaarse Grote Kerk

Canticum Novum, het kamerkoor van de Alkmaarse Laurentiuskerk, kwam bijna anderhalf jaar geleden naar haar toe. ’The armed man’ van Karl Jenkins, dat leek ze een mooi project voor medio 2019. ,,Prima, maar reken op twee jaar voorbereiding’’, reageerde dirigent/organist Una Cintina. Inmiddels is het zestien stemmen sterke koor uitgebreid tot 120 man en zijn de repetities gestart voor een muzikaal spektakel in de Grote Kerk van Alkmaar. Op 1 mei 2020, dus het valt heel toepasselijk samen met 75 jaar bevrijding.

Het kamerkoor is misschien klein, ze zijn wel gewend aan grotere projecten, vertelt de Letse dirigent, tevens muzikaal directeur van de Rooms Katholieke Parochie HH Matthias-Laurentius. ,,Ze doen een à twee keer per jaar, buiten de reguliere kerkdiensten, grotere optredens, vaak met projectzangers. Het koor heeft zelf al een goede stemverdeling; vier sopranen, vier alten, vier tenoren en vier bassen. Bij een project verdubbelen we dat, of meer. In dit geval dus meer dan honderd.’’

Voor Cintina geen probleem, zij dirigeert meerdere koren, waaronder ook een oratoriumkoor. ,,Het is niet moeilijker, wel anders. Bij een kamerkoor zing je fijnere muziek, heel gedetailleerd. Bij een groot koor is dat grover. Met als voordeel dat een foutje minder opvalt. Maar ook het nadeel dat je soms mensen hebt, die denken dat ze in zo’n grote groep minder inspanning hoeven te leveren. Dat betekent dat je als dirigent iedereen echt naar de honderd procent moet trekken.’’

Selecteren

Dat laatste probleem verwacht ze ditmaal niet, ze heeft alle zangers zelf geselecteerd. ,,Er waren heel veel aanmeldingen en die heb ik allemaal gehoord. Dat kost veel tijd, maar het is het waard. Ik kon precies selecteren welke stemmen ik wilde en zo de balans van het kamerkoor behouden. Ik heb het ideale koor samen kunnen stellen.’’

Samen met het Nederlands Begeleidingsorkest, dat voor dit werk bovenop de symfoniebezetting extra instrumenten, met name percussie, uit de kast heeft getrokken brengen ze ’The armed man’. Cintina: ,,Het is een heel oud lied, uit het eind van de Renaissance, dat Jenkins in zijn eigen compositie heeft verwerkt. Iets wat heel vaak is gedaan, het is een goed uitgangspunt, omdat het heel strak van structuur is. Er zijn talloze missen met ’The armed man’ als basis. De uitvoering van Jenkins is fijn om mee te werken, omdat het voor amateurzangers haalbaar is.’’

Voor een koor dat geen contributie kent en eigenlijk zelfs geen bestuur, was het nog een hele klus om alles te organiseren. Want met dit werk haal je niet alleen een groot koor en een symfonieorkest in huis, maar ook een groot scherm waarop aangrijpende filmbeelden worden vertoond. ,,Dankzij die film wordt het heel groots, het gaat echt om het geheel’’, vertelt Cintina. ,,Alles is door vrijwilligers zelf geregeld. Ze hebben ingezameld, sponsors gezocht. Onder meer de gemeente Alkmaar heeft subsidie gegeven, met als voorwaarde dat het in de Grote Kerk plaatsvindt. Ook een heel mooie locatie. Het was een enorme organisatie, waar ze zich in het begin misschien een beetje op hadden verkeken, maar het valt nu allemaal wel heel mooi samen.’’

Geplaatst in de Alkmaarsche Courant van 17 januari en geplaatst op de website.

Nieuwe Dekenaten in het Bisdom Haarlem-Amsterdam. Pastoor Franklin Brigitha wordt nieuwe deken van dekenaat Alkmaar

Mgr. Punt en de bisschop-coadjutor mgr. Hendriks hebben na ruim overleg besloten om het aantal dekenaten weer iets uit te breiden. Niet meer zoals vroeger, als een bestuurslaag tussen parochie en bisdom. Dat is bij een krimpende kerk niet meer realistisch. Maar als regio’s die, juist vanwege de krimp, zoeken naar nieuwe wegen van samen­wer­king. En de deken niet primair als bestuurder, maar als ‘pastor pastorum’. We merken dat het nodig is. Het pastoraat is zwaar in deze tijd. Juist de priesters, diakens en andere pastoraal werkenden dragen de volle last van een seculariserende samenleving, van kritieken en soms zelfs van agressie tegen geloof en kerk. Het is nodig dat ze elkaar dragen en bemoedigen. De deken heeft daarbij een cruciale rol, maar daarvoor moet zijn dekenaat niet te groot zijn. We zijn uitgekomen op tien dekenaten rond de wat grotere steden.
Pastoor Franklin Brigitha is benoemd tot deken van het dekenaat Alkmaar. Wij feliciteren hem en wensen hem Gods rijkste zegen toe. 

Meer informatie kunt u nalezen op de website van het bisdom Haarlem-Amsterdam:

 

Kerkbalans 2020, Samen van betekenis voor onze St. Laurentius- en H. Pius X

Als kerk zijn we van betekenis in de samenleving. Als gemeenschap zien we naar elkaar om en delen ons geloof in God met elkaar. Gedurende het afgelopen jaar bouwden we gestaag verder aan een gemeenschap die omziet naar elkaar en klaar staat voor hen die hulp en aandacht nodig hebben. Zo organiseerden we de gezamenlijke broodmaaltijden, bezoeken aan ouderen, door het jaar heen hielden we acties voor goede doelen. En natuurlijk zijn er de koren, die zingen bij de H. Mis en bij concerten die we door het jaar organiseren.

Door de samenwerking van zes parochies in onze regio staan we organisatorisch sterker dan voorheen. Drie parochies hebben nog een stap verder gezet, zij zijn gefuseerd per 1 januari 2020. Dit zijn de Matthias-Laurentius parochie in Alkmaar Zuid, de Mariaparochie in Alkmaar Noord en de Laurentiusparochie in Oudorp. Samen hebben deze drie parochies een goede financiële en organisatorische basis. De komende jaren zullen we in goed overleg met alle vrijwilligers en betrokkenen bevorderen dat deze drie parochies naar elkaar toe groeien. Lees verder