Viering 60-jarig bestaan Acolietencollege “Everardus Witte”

Op zondag 22 december werd tijdens de Viering in de Laurentiuskerk gevierd dat 60 jaar geleden het acolietencollege “Everardus Witte” werd opgericht. Alle acolieten deden dienst tijdens de viering. Het jubileum viel samen met de gedenkdag van hun naamgever Everardus Witte. Tijdens deze viering werden Ruud Scheltinga, Kees Groenland en Piet Admiraal in het zonnetje gezet door de pastoor Franklin. Zij waren betrokken bij de oprichting van de groep en waren voor de oprichting al  bij de dienst aan het altaar betrokken. Na afloop van de viering ontvingen alle acolieten de zegen van Franklin. Om de viering compleet te maken, was er gezamenlijk koffiedrinken met een petit-four met de afbeelding van Everardus Witte. Voor meer informatie over het acolietencollege en Everardus Witte kijk op deze pagina. Foto’s op deze pagina na lees verder.

Lees verder

Gezamenlijke maaltijd op 20 december

De Gezamenlijke Maaltijd stond op 20 december in het teken van Kerst: kerstversiering, kerstgedichten en kerstliedjes. Er werd een heerlijke Chinese maaltijd geserveerd om alle vrijwilligers, met kerstdiadeem op, vrijaf te geven wat koken betreft. Oók voor hen dus een echt kerstgevoel!! De opbrengst voor de maaltijd was om de kosten ervan te betalen. Wat er nog over bleef aan geld is voor Het Meisjesinternaat in Pakistan. Dit is nog steeds het goede doel van de Gezamenlijke Maaltijd. Voorlopig blijft men nog eten in de ontmoetingsruimte van de Josephkerk, zolang deze mogelijkheid geboden wordt.
Bent u ook een oudere parochiaan en wilt u ook wel eens meeëten? Meld u aan bij het parochiekantoor! De eerstvolgende maaltijd is op vrijdag 31 januari om 18.00 uur. Kosten € 5,-, wat u méér geeft is voor het goede doel.

22 december: viering 60 jaar Acolietencollege “Everardus Witte”

 Op zo. 22 december, de 4e adventszondag, viert het acolietencollege ‘Everardus Witte’ het zestig jarig bestaan. Dit jubileum valt op de gedenkdag van de naamgever van het college: broeder Everardus. Voor deze gelegenheid zullen alle acolieten van het college dienst doen rond het altaar in de H. Laurentiuskerk in Alkmaar. De aanvang is 11 uur.

Broeder Everardus was weldoener die voor mensen die bij het klooster aanklopte tot steun was door compassie en gebed. Na zijn dood in 1950 werd hij vereerd en bleef hij mensen tot steun. Hij wordt ook wel het ‘Heilig Buurke’ genoemd. In zij jeugd was hij misdienaar in de Laurentiuskerk in Alkmaar.

Jongeren: Meet & Greet The Lord On Mission 13 December 2019

Elke 2e vrijdag van de maand voor jongeren van 16 tot 30 jaar.

“Zie ik ben met u, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.”
(Mt 28, 20b)

De Meet & Greet the Lord in december 2019 wordt een speciale versie: We gaan op Missie! Het wordt dus Meet & Greet the Lord on Mission (ook wel Nightfever genoemd).

Het zal gehouden worden in de H. Laurentiuskerk in Alkmaar (Verdronkenoord 68). Van hieruit zullen we op pad gaan om de mensen uit te nodigen een kaarsje aan te steken in de kerk. In de kerk zal er dan aanbidding zijn met wat muziek en stilte en ook gelegenheid voor een gesprek met een priester en/ of de biecht. Lees hier verder op de website van OLV ter Nood.

Adventsactie: Een hulpproject voor Venezolaanse vluchtelingenkinderen in Peru

Meer dan twee miljoen Venezolanen hebben hun land verlaten vanwege de politieke en humanitaire crisis. Ruim een half miljoen van hen vluchtten naar Peru, waaronder veel gezinnen met jonge kinderen en alleenstaande moeders. De meesten verblijven in de hoofdstad Lima, waar de toestroom van vluchtelingen leidt tot spanningen en zelfs vreemdelingenhaat. De Peruaanse overheid heeft speciaal voor deze vluchtelingen een tijdelijke verblijfsvergunning ingesteld, waarmee ze toegang krijgen tot werk, onderwijs en zorg. In de praktijk wordt deze vergunning lang niet overal geaccepteerd. De Venezolanen kwamen aan in Peru met niets, wonen in primitieve omstandigheden en leven veelal van straatverkoop. Kinderen van 0-5 jaar zijn het meest kwetsbaar voor de hele situatie. Lees verder op de website van de Adventsactie.

De Heilige Nicolaas

Sint Nicolaas in de
H. Laurentiuskerk

Ieder jaar komt Sinterklaas naar ons land. Het wordt uitgebreid gevierd. Het sinterklaasfeest heeft een katholieke oorsprong met Germaanse invloeden. In veel kerken is een afbeelding van Sint Nicolaas te vinden. In de H. Laurentiuskerk is deze te vinden boven de deur naar de Nieuwstraat. Maar waarom is Nicolaas eigenlijk een heilige? Waarom vieren we Sinterklaas zo uitgebreid in Nederland? Hoe heeft het feest zich in Nederland ontwikkeld?

Bisschop van Myra

Volgens oude verhalen werd Nicolaas tot bisschop gewijd van Myra, een plaatsje in het gebied dat we nu Turkije noemen. Hij stond bekend als vroom voorvechter van de kerk. Over deze heilige zijn diverse legendes bekend.   

Gevelsteen op de Dam in Amsterdam

De legende met de drie scholieren.

Dit is een nogal lugubere legende. Drie scholieren waren door een herbergier gevangen genomen en vermoord. De herbergier sneed de kinderen in stukken en pekelde ze in. Daarna sloeg hij ze op in tonnen en bewaarde ze voor de winter in de voorraadkelder. Op een dag kwam Nicolaas binnen en vroeg om de jongens. De herbergier bekende zijn zonden en bracht Nicolaas naar de kelder. Hier wekte Nicolaas de kinderen tot leven.

Door deze legende is Sint Nicolaas de patroonheilige van kinderen en scholieren. Daarom wordt het sinterklaasfeest ook wel een kinderfeest genoemd. Lees verder

Eén parochiebestuur voor zes parochies

Dit najaar is het Bisdom ook met een aanwijzing gekomen dat niet alleen de bovengenoemde parochies moesten samenwerken, maar ook de Petrus en Paulus parochie in Bergen, de Joannes de Doper in Schoorl en de Michaël parochie in Zuidschermer. Deze laatste parochies hoefden geen onderdeel van een fusie te worden, maar worden wel per 1 januari a.s. formeel geplaatst onder één parochiebestuur voor alle genoemde parochies. Het nieuwe parochiebestuur geeft dan leiding aan een fusie parochie (Sint-Dominicus) en laatste genoemde 3 parochies. Lees verder

Samenwerking parochies een feit

De Matthias-Laurentius parochie, Maria parochie en Laurentius parochie gaan per 1 januari 2020 fuseren tot 1 parochie onder de naam Sint-Dominicus parochie.

In 2016 kwam het Bisdom met de gespreksnotitie: “Kerk in een veranderende samenleving”. Deze notitie legde de nadruk op de noodzaak van vitale gemeenschappen, vitale financiën en regionale samenwerking. Zo hoopte het Bisdom lokale gemeenschappen voor te bereiden voor toekomstige uitdagingen. Lees verder

Taakverdeling pastores-team

In het vorige nummer van het parochieblad heeft u gelezen over de veranderingen in het pastorale team. De regio was verdeeld in drie pastorale eenheden met elk een eerst aanspreekbare persoon die ter plekke de gang van zaken moest coördineren en begeleiden. Met de nieuwe situatie gaan we als pastores anders te werk. Er is geen sprake meer van eerst-aanspreekbare personen maar van taakgebieden.

Jan-Jaap van Peperstraten zal het taakgebied geloofsopbouw op zich nemen, Antonio Tocco het taakgebied individueel pastoraat en ondergetekende gemeenschapsopbouw.

De verantwoordelijke van elk taakgebied zorgt voor de coördinatie en uitvoering ervan. Het is zo dat het pastorale team als één team zal fungeren met ondersteuning van elkaar in samenwerking met het bestuur en de werkgroepen en/of vrijwilligers. Lees verder