NCRV/KRO presentator Leo Fijen komt naar Oudorp

Op zondag 2 juni zal Leo Fijen op uitnodiging van het parochie bestuur  van de St laurentiuskerk na de viering zijn betoog houden over het nut  van samenwerking en de toekomst van kerken in Nederland.

Aanvang van de viering is 9.30 uur aan de Herenweg 79 in Oudorp.

Daarna is er gelegenheid in de kerk om na te praten en ideen uit te wisselen.

Persbericht: Alle R.K. Parochies in Alkmaar zoeken samenwerking

Twee jaar geleden bracht het bisdom de gespreksnotitie

Kerk in een veranderende samenleving

De notitie gaat in op het pastoraat in de komende jaren. Centraal staat daarin de noodzaak dat lokale gemeenschappen vitaal dienen te worden cq te blijven.

Kernmissie

Wij zijn vaak zo zeer bezig met materiële zaken en met pastorale en liturgische wensen van onze eigen gemeenschap, dat de kernmissie wordt vergeten, namelijk om de boodschap van het Evangelie uit te dragen en in onze tijd verstaanbaar te maken.  Met andere woorden: Een kerk die ophoudt het verloren schaap te zoeken, zal zeker ook de anderen verliezen. Lees verder

Artikelen Alkmaarsche Courant 15 mei 2019

Vandaag (15 mei 2019) verschenen er twee artikelen in de Alkmaarsche Courant over de toekomst van de parochie. Het eerste artikel gaat in op de toekomst van alle parochies in Alkmaar. Het tweede is een interview met Gitta Botman en Jan Nagengast over de komende sluiting van de Josephkerk. In het tweede artikel wordt een aantal keer de Grote Kerk aangehaald. Hier moet de Laurentiuskerk aan het Verdronkenoord gelezen worden.

Klik hier voor de artikelen:

Mariaconcert op 27 mei 2019

Het is inmiddels een mooie traditie dat in de maand mei de reeks orgelconcerten in de Laurentius van start gaat. In de katholieke kerk is mei de Mariamaand. Daarom zal het Duo Esmera – contratenor Jean-Sebastien Beauvais en organiste Una Cintiņa – een gevarieerd programma ten gehore brengen waarin Maria en de devotie aan Maria centraal staat. 

We vinden in de Mariaverering elementen terug uit vroegere religies en hun lenterituelen. Zo is de Romeinse moedergodin Maia te herkennen in gebedsstonden bij de Mariabeelden. Er wordt een rozenkrans gebeden, met 4×5 zo genoemde geheimen: de blijde geheimen, de droevige geheimen, de geheimen van het licht en de glorievolle geheimen. Elk geheim overweegt een voorval uit het Evangelie. Lees verder

Fotoserie viering van het H. Bloedwonder op 5 mei

Afgelopen zondag 5 mei was de viering van het Heilig Bloedwonder. De viering startte met een korte plechtigheid in de Grote of Sint Laurentiuskerk aan de Koorstraat. Aansluitend was er een processie waarin het reliek naar de Laurentiuskerk aan het Verdronkenoord werd gedragen. In de H. Mis ging de Bisschop Mgr. J. Punt voor en concelebreerden Jeroen de Wit en de paters Diego en Tristan. De mooie foto’s (na “lees verder”) werden gemaakt door Yvonne de Weerdt. Lees verder

Joodse begraafplaats verdient een opknapbeurt

Op donderdag 13 juni roepen we u op om het bestuur van de Joodse begraafplaats aan de Westerweg te helpen met het broodnodige onderhoud. Deze begraafplaats kent een groot achterstallig onderhoud.

Wat moet er gebeuren en wat wordt gevraagd??

Vooral handen om te helpen de grafstenen weer toonbaar te maken en de aangegroeide mos en aanslag te verwijderen met een zachte borstel en groene zeep.

En handen om het ontvangstgebouwtje schoon te maken en te ontdoen van spinrag.

Vrijwilligers die de overwoekerde grafstenen in het oudste gedeelte van de begraafplaats kunnen ontdoen van takken en mos.

Vrijwilligers die voor koffie en thee kunnen zorgen. Let wel: er is geen stroom of andere voorzieningen behalve stromend koud water.

We zouden erg geholpen zijn met een vrijwilliger met een aanhangwagen voor afvoer van dode takken naar de vuilstort.

Vrijwilligers met groene vingers om de twee Davidssterren van buxusplanten bij te knippen en de dode buxusplanten die er tussen staan te verwijderen. Vanwege de aantasting van buxusplanten met de buxus mot en schimmel zou het mooi zijn als we de buxus planten die zijn aangetast kunnen vervangen door bijvoorbeeld een taxusplant.

Als iedereen die komt helpen een nieuwe taxusplant mee neemt of een gift, dan maken we met elkaar de Davidssterren weer toonbaar.

Meewerkend voorman: Als iemand verstand heeft van werk verdelen en aanwijzingen geven dan is dat erg prettig.

Wat u zelf mee moet nemen: zachte borstels en emmers. Snoeischaren, snoeitangen, bladharken. Zachte bezem/borstel op steel voor weghalen spinrag in ontvangstgebouwtje. Grijpers om zwerfafval te verwijderen.

Wij zorgen voor water, groene zeep, proviand, koffie/thee en limonade,

Het zou prettig zijn als u een paar uur kunt helpen op deze dag. Opgave is niet nodig, maar wel handig. 

Voor opgave, vragen en opmerkingen kunt u mailen naar: mwvhouten@gmail.com

Vanaf 09.00 uur staat het hek open en wordt u ontvangen. U krijgt dan uitleg over de werkzaamheden die bij u passen (zie boven)

Activiteit is gepland tot 17.00 uur, maar als u liever ’s avonds de handen uit de mouwen steekt dan kunnen we dit oprekken.

De viering van het H. Bloedwonder op 5 mei

De viering van het H. Bloedwonder is op zondag 5 mei. De start is in de Grote Kerk om 10.15 uur, met een gebed en zang. Daarna is er de processie door de stad naar de Laurentiuskerk alwaar de viering begint om 11.00 uur. Onze bisschop J. Punt zal voorgaan in de viering en ook meelopen in de processie. U bent allen van harte uitgenodigd om dit feest mee te vieren vanaf de Grote Kerk!

Er is in het weekend van 4 en 5 mei maar één viering; de Bloedwonderviering, met processie. U wordt van harte uitgenodigd om mee te lopen en mee te vieren! De foto’s worden in de week volgend op 5 mei op de website gepubliceerd!

Vastenoverdenking

Wekelijks werd in de Vastentijd op woensdagavond – voorafgaand aan het Broodje Tevredenheid – om 18.00 uur in de Josephkerk een vastenoverdenking gehouden. Het thema van de vijf overdenkingen was “dromen”. Elke week is een droom behandeld. Door de handwerkgroep is weer een Vastenkleed gemaakt, dat in de vijf overdenkingen groeide tot een mooi doek. Kijk op de pagina vastenoverdenking om het filmpje van het Vastendoek te bekijken  en alle overdenkingen zijn terug te lezen.

Het jaar van de veranderingen (meer info)

In het vorig parochieblad noemden wij 2019 al als het jaar van de veranderingen. Wij willen dat zeer zorgvuldig doen. Zorgvuldig in de zin van dat wij ons bewust moeten zijn dat vele parochianen met de sluiting van de St. Josephkerk een vertrouwde omgeving zullen missen. Wij zullen bewust afscheid nemen van die omgeving, waar we vele jaren een deel van ons leven hebben doorgebracht. Maar ook zullen wij bewust samen naar een nieuwe omgeving gaan en samen bepalen hoe wij dat nader gaan invullen. Lees verder