Vieringen in het weekend van 16 en 17 november

DatumTijdKerkVoorgangerKoor/organistBijzonderheden
zaterdag 16 november 201919:00Pius Xpastoor Jan-JaapRitmisch Koor
zaterdag 16 november 201919:00Joannes de Doperpastor Antonio
zaterdag 16 november 201919.00Laurentius OudorpOrgel: WilbertWoorddienst
zaterdag 16 november 201919:30Michaëlpastoor Franklin
zondag 17 november 201909:30Petrus en Pauluspastoor FranklinBenedictuskoor
zondag 17 november 201909:30Laurentius Oudorppastor AntonioLaudamus
zondag 17 november 201909:30Pius Xpastor DijkmanOrgel: Janpaul?
zondag 17 november 201911:00Laurentius Alkmaarpastoor FranklinCanticum Novum
zondag 17 november 201911:00Mariakerkpastoor Jan-JaapGelegenheidskoor

2 november Allerzielen

Allerzielen, de dag waarop we – nóg meer dan anders – stilstaan bij onze geliefde overledenen. Ook in onze parochie zijn in het afgelopen jaar parochianen overleden. In de Pius X worden zij herdacht in de Allerzielenviering om 19.00 uur. De familieleden zijn uitgenodigd, zij worden tijdens de viering uitgenodigd om een kaars op te steken.

Allerzielen, ook bij de begraafplaats St. Barbara: om 17.00 uur wordt daar een korte woorddienst gehouden, en aansluitend daaraan zullen de aanwezige priesters díe graven zegenen die verlicht worden door een kaars. Zoals altijd weer indrukwekkende momenten!

Missio Wereldmissiemaand 2019: Noordoost-India

Wat is jouw missie?

Het noordoosten van India is slechts via een smalle doorgang verbonden met het centrale gedeelte van India. Er leven veel verschillende etnische bevolkingsgroepen, die zich vaak tweederangsburgers voelen. Ze worden uitgebuit en bedreigd in hun culturele identiteit.

Christenen

Talrijke religieuze gemeenschappen zijn in de regio werkzaam. Steeds meer priesters en religieuzen komen uit de regio zelf. Dat is een positieve ontwikkeling. Zij zijn vanwege hun afkomst vertrouwd met de cultuur. De katholieke kerk ziet het hier als haar missie om zich in te zetten voor de bescherming van de waardigheid en de rechten van de mensen en voor de bescherming van de schepping en de inheemse bevolking te begeleiden in een samenleving die verandert. Lees verder

Kerken in Alkmaar maken zich lokaal sterk voor armoede problematiek en de energietransitie!!

De Sociale Alliantie is een platform waar onder andere de Raad van Kerken, de CNV, FNV en Humanitas zitting hebben in de agendacommissie.
De Sociale Alliantie maakt zich sterk voor het uitbannen van armoede in Nederland.
Begin 2019 is aan alle gemeenteraden een brief gestuurd waarin aandacht wordt gevraagd voor de gevolgen van de energietransitie voor huishoudens in Nederland. De kloof die reeds bestaat tussen arm en rijk mag door de maatregelen, die genomen moeten worden om over te kunnen stappen naar een gasloos bestaan niet worden vergroot.
In de brief aan de gemeenteraden wordt met name gevraagd hoe de gemeentes hierin het voortouw nemen. Welke maatregelen zij voor hun inwoners met een smalle beurs denken te gaan ontwikkelen en hoe dit tijdig ingezet kan worden.
In de troonrede van september 2019 staat te lezen: “Huishoudens worden in staat gesteld de energietransitie stap voor stap mee te maken. De energiebelasting daalt en er komt een warmtefonds als stimulans voor huiseigenaren om te investeren in klimaatmaatregelen”.
De Alkmaarse Raad van Kerken heeft op 18 september een werkgroep ingesteld om na te denken hoe we als kerken onze stem kunnen laten horen in de discussie rondom de energietransitie en de gevolgen daarvan op huishoudens in Alkmaar.
Het eerste plan is om met politieke partijen in gesprek te komen rondom de brief van de Sociale Alliantie. Hiervoor zal de werkgroep een nog te maken plan uitwerken.
Wie in deze werkgroep mee wil denken en praten hierover is van harte uitgenodigd.  Aanmelden kan via info@alkmaarseraadvankerken.nl.
De brieven van de Sociale Alliantie zijn te vinden op www.alkmaarseraadvankerken.nl

Verslag van de bijeenkomst d.d. 14 oktober 2019 over fusie parochies

Aan de hand van een Powerpoint presentatie (in PDF-formaat) toonde de vicevoorzitter van onze parochie, Jan Nagengast, de noodzaak om te komen tot een verregaande samenwerking tussen de parochies in de omliggende omgeving, te weten Alkmaar Zuid, Alkmaar Noord, Oudorp, Zuidschermer, Bergen en Schoorl.
De redenen om hiertoe over te gaan hebben al vaak in het parochieblad gestaan.
Alkmaar Zuid, Alkmaar Noord en Oudorp gaan fuseren met elkaar. Zuidschermer wil nog niet verder dan een Samenwerkingsverband (SWV), en ook Bergen en Schoorl kiezen voor dit laatste.
Bij een fusie gaan de kerkbesturen samen de financiën beheren, bij een SWV beheert elk bestuur de eigen financiën.
Wel komt er één parochienaam voor alle kerken, en over alle kerken één parochiebestuur.
Elke (ex-)parochie krijgt een eigen locatieteam waarin de dagelijkse gang van zaken wordt geregeld, en houdt het eigen kantoor en samenkomstruimte.

Er zijn geen op- of aanmerkingen op de presentatie. Lees verder

Eerste viering Pastoor Van Peperstraten

Op zondag 6 oktober deed pastoor Jan-Jaap van Peperstraten zijn eerste zondagse eucharistieviering in onze parochie. Het was in de Laurentiuskerk waar ook gelijk het feest van de wijding van deze kerk werd gevierd. Bij het gezellig samenzijn na de viering kon men de nieuwe pastoor de hand schudden en werd hij al wat bijgepraat met betrekking tot zijn toekomst hier!

Foto’s na Lees verder
Lees verder

Oecumenische ontmoetingsdag 11 oktober: Kijken over muren heen

Kennismaking met het leven van en de hulp aan (ex-)gedetineerden in Noord-Holland

Het Oecumenische Platform Noord-Holland organiseert op vrijdag 11 oktober 2019 in samenwerking met de Diaconale Stichting Gevangenenzorg ‘De Sluis’ en Stichting Exodus Nederland de oecumenische ontmoetingsdag. Beiden organisaties zijn betrokken bij het werk voor gedetineerden en hun familieleden in het Justitieel Complex Zaanstad.

Het bezoeken van de gevangenen is in Mattheus 25 één van de werken van barmhartigheid. De gevangenis is bij een uitstek een plek waar over kerkgrenzen heen samengewerkt wordt om gevangenen en familieleden bij te staan en te helpen bij de terugkeer in de samenleving. Ook is het een plek waar onze solidariteit met anderen getest wordt: want heeft iemand die een misdaad heeft begaan recht op een tweede (derde, vierde…) kans? Lees verder