Links

rk drieluik Website van de drie samenwerkende parochies: de H. Laurentiusparochie te Oudorp/St. Pancras, de H. Mariaparochie te Alkmaar-Noord en de H. Michaëlparochie te Zuidschermer.
vastenactie Bisschoppelijke Vastenactie: de doelstelling van Vastenactie is tweeledig. Het wil mensen in ontwikkelingslanden ondersteunen die werken aan meer menswaardigheid in alle facetten van het mens-zijn door middel van kleinschalige, sociaal- economische ontwikkelingsprojecten. Anderzijds wil Vastenactie mensen in Nederland vanuit het rooms-katholieke geloven en vanuit een spiritualiteit van gerechtigheid aan het denken zetten over hun plaats in een geglobaliseerde mondiale samenleving. Solidariteit met medemensen in nood, ook ver weg, is een wezenskenmerk van kerk-zijn.
adventsactie Bisschoppelijke Adventsactie: Adventsactie werft fondsen voor concrete projecten in de Adventstijd, de voorbereidingstijd voor Kerstmis. We ondersteunen gedurende het jaar kleine particuliere initiatieven in Nederland die samenwerken met Katholieke gemeenschappen in ontwikkelingslanden.
bisdomhaarlem-amsterdam Website van Bisdom Haarlem-Amsterdam
o.l.vrouw ter nood Onze Lieve Vrouw ter Nood
stichting present alkmaar Stichting Present Alkmaar bemiddelt tussen vrijwilligers(groepen) en mensen met een hulpvraag. De stichting houdt kantoor in de St. Josephkerk aan de Nassaulaan.
kro Nieuws, programma’s, kijk het Vaticaan
katholiek/abc Katholieke encyclopedie
dag. evangelie Lezingen van de dag zoals ze in het altaarmissaal staan.
beeldmeditaties Beeldmeditaties
het kath. geloof Website voor de gelovige of de geïnteresseerde, een toegangspoort tot de geestelijke schatten van de Rooms Katholieke Kerk.
katholiek.nl Op deze website brengt de stichting Religie & Media vrijwel dagelijks rooms-katholiek nieuws over geloof, lifestyle en media uit katholiek Nederland. Men probeert de volle breedte van de kerk aan bod te laten komen, van links naar rechts, van boven naar onder. Men biedt nieuws en een encyclopedie met achtergrondinformatie.
rkdocumenten RK Documenten vanuit het Vaticaan
news.va Website met nieuws van het Vaticaan
ARK Website met nieuws van de ARK (Alkmaarse Raad van Kerken)
pg-alkmaar Website van de Protestante Gemeente Alkmaar
Katholiek Nieuwsblad Website van het Katholiek Nieuwsblad
Katholiek Vandaag