Ledenadministratie

 

Locatie parochiekantoor
Verdronkenoord 66 te Alkmaar
Postadres
Parochie St. Dominicus, locatie HH. Matthias-Laurentius
t.a.v. Ledenadministratie
Verdronkenoord 66, 1811 BG  Alkmaar
Telnr (072) 5112396
E-mail ledenadm@matthiaslaurentius.nl
Contact Gemma Pekel
Bereikbaar woensdag 09.00 – 12.00 uur
vrijdag 10.00 – 12.00 uur
   
Aanmelding Wie katholiek gedoopt is wordt door de Kerk ingeschreven in een register van lidmaatschap. Dit register wordt bijgehouden middels gegevens die parochianen zelf verstrekken (bij verhuizing en doop) en door een landelijk uitwisselingssysteem (SILA) dat bij verhuizing een bericht verzorgt aan de ontvangende parochie. Het register is niet openbaar en de informatie wordt alleen gebruikt voor doeleinden die onmiddellijk verband houden met de parochie. De privacy van de gegevens is gewaarborgd door een landelijke code en wetgeving.
Was uw vorige woonplaats niet aangesloten bij de SILA en heeft u daardoor geen welkomstbrief van deze parochie gehad, wilt u dan zo vriendelijk zijn om contact op te nemen met de ledenadministratie, via e-mail of telefonisch?
Aanmelding van pasgeborene De enige uitzondering vormt de aanmelding van pasgeboren kinderen. Deze moet u zelf aanmelden bij onze parochie, dit wordt n.l. niet automatisch doorgegeven via de gemeentelijke basisadministratie. U kunt hiervoor een formulier opvragen bij de ledenadministratie. Het aanmelden is van belang om bijv. later een uitnodiging te krijgen voor de voorbereiding van de 1e H. Communie.
Voorkeurslid Het register heeft de mogelijkheid u op te nemen als voorkeurslid van de parochie. Dit betekent in de praktijk dat u buiten het parochiegebied woont maar de parochie HH. Matthias-Laurentius als uw kerk wilt behouden. Wilt u voorkeurslid zijn? Neem dan contact op met de ledenadministratie, via e-mail of telefonisch.
Uitschrijven U kunt verzoeken om uitschrijving uit het register. Als u dit doet om principiële redenen is een schriftelijk verzoek nodig. U geeft daarmee te kennen dat u de Katholieke Kerk wenst te verlaten en de geloofsband verbreekt die recht geeft op het ontvangen van de Sacramenten en een Katholieke uitvaart. Standaardbrieven hiervoor zijn te vinden op internet.
Hierboven ziet u hoe u o.a. in het ledenbestand van onze Parochie terecht komt.
Ledenbestand Op het parochiekantoor wordt gewerkt met dit ledenbestand dat in nauw verband staat met het SILA.
Het wel of niet wensen van een parochieblad of het ontvangen van een acceptgirokaart voor de kerkbijdrage alsook alle door het SILA doorgegeven mutaties van o.a. verhuizing, huwelijk, echtscheiding, overlijden, worden verwerkt en bijgehouden in ons bestand.
Er worden regelmatig lijsten uitgedraaid uit dit bestand. Voor het bezorgen van het parochieblad, voor het uitdraaien van de acceptgiro’s maar ook lijsten met ouderen (80+) voor de bezoekgroepen in onze parochie. Ook worden er lijsten uitgedraaid voor de 1e communie en het vormsel. Dan wordt een lijst met kinderen/jongeren uitgedraaid die voor het vormsel en 1e communie dat jaar in aanmerking komen.
Ook wordt er een uitgebreid vrijwilligersbestand bijgehouden waarin al onze vrijwilligers en hun taken vermeld zijn.