Kerstpakkettenactie

Wanneer derde weekend van de Adventstijd
Waar inzameling in alle kerken, en op werkdagen ‘s ochtends in parochiecentrum
Wat zie informatie in parochieblad en aan de borden in de kerk
Contact Leny Hoogeveen, via parochiekantoor
Extra info Onze parochie zamelt de kerstpakketten in voor de mensen van ‘De Inloop’, de dagopvang voor dag- en thuislozen, en voor de mensen van ‘Het Heem’ , waaronder het sociaal pension, de nachtopvang en het crisiscentrum vallen.
Het groeiend aantal chronisch verslaafden en dak- en thuislozen is zeer gesteld op ons aanbod!
De actie is elk jaar weer een groot succes, men reageert telkens weer heel enthousiast als we met dozen en tassen vol eten en andere artikelen komen!