Kerkbalans 2020, Samen van betekenis voor onze St. Laurentius- en H. Pius X

Als kerk zijn we van betekenis in de samenleving. Als gemeenschap zien we naar elkaar om en delen ons geloof in God met elkaar. Gedurende het afgelopen jaar bouwden we gestaag verder aan een gemeenschap die omziet naar elkaar en klaar staat voor hen die hulp en aandacht nodig hebben. Zo organiseerden we de gezamenlijke broodmaaltijden, bezoeken aan ouderen, door het jaar heen hielden we acties voor goede doelen. En natuurlijk zijn er de koren, die zingen bij de H. Mis en bij concerten die we door het jaar organiseren.

Door de samenwerking van zes parochies in onze regio staan we organisatorisch sterker dan voorheen. Drie parochies hebben nog een stap verder gezet, zij zijn gefuseerd per 1 januari 2020. Dit zijn de Matthias-Laurentius parochie in Alkmaar Zuid, de Mariaparochie in Alkmaar Noord en de Laurentiusparochie in Oudorp. Samen hebben deze drie parochies een goede financiële en organisatorische basis. De komende jaren zullen we in goed overleg met alle vrijwilligers en betrokkenen bevorderen dat deze drie parochies naar elkaar toe groeien.

Om alle verbindende activiteiten in onze kerk en parochie ook in 2020 voort te kunnen zetten, doen we een dringend beroep op u voor een financiële bijdrage. Deze bijdrage zal worden besteed aan de kerk en de activiteiten van de kerk, waar u ter kerke gaat.

Onze kerk en parochie vervullen anno 2020 een waardevolle plek in de lokale samenleving. Met uw hulp kunnen we dit belangrijke werk voortzetten. Ook is het belangrijk dat we onze kerkgebouwen in goede staat houden. De kosten daarvan zijn een zware last voor de parochie. Uw steun is daarbij van onschatbare waarde. Het maakt onze kerk zo bijzonder en uw gift draagt hieraan bij!

Wij danken u heel hartelijk voor uw bijdrage.

Met vriendelijke groet, het parochiebestuur

U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van Parochie HH. Matthias-Laurentius Alkmaar, reknr NL 49 ABNA 0567 3399 71

Goed om te weten:

Uw kerk heeft de ANBI-status, hetgeen betekent dat u uw gift, boven een drempelbedrag van 1%, kunt aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting

Reacties zijn gesloten.