Kerk en samenleving

 

Betekenis MOV De Kerk ziet het als haar taak om niet alleen de relatie met God te onderhouden door middel van vieringen en gebedsdiensten maar ook om een rol te spelen in de maatschappij.
  Een MOV groep heeft als taak de vraagstukken van de wereld in te brengen in de geloofsgemeenschap.
  MOV is de afkorting van Missie, Ontwikkeling en Vredeswerk, en is zowel voor ver weg als dichtbij.
De M van Missie staat voor het werk wat vroeger de religieuzen en missionarissen deden in andere landen (veelal Derde Wereld landen). Er zijn nog steeds 750 Nederlandse Religieuzen en Missionarissen actief. Deze mensen en daarmee ook de jonge geloofsgemeenschappen in de hele wereld willen we graag steunen.
De O van Ontwikkeling staat voor de ontwikkeling van gemeenschappen ver weg maar ook van ontwikkeling van de eigen geloofsgemeenschap. Een voorbeeld hiervan is de maandelijkse Gezamenlijke Maaltijd in de ontmoetingsruimte van de Josephkerk, het inzamelen van kerst- en paaspakketten, de tweejaarlijkse actie voor Hyderabad en invulling te geven in de Vastentijd aan het broodje tevredenheid.
De V staat voor Vredeswerk. Een taak die iedere gelovige heeft om naar voorbeeld van Christus aan Vrede te werken. Vrede dichtbij in je eigen gezin, familie, vrienden en onze eigen geloofsgemeenschap maar ook aan vrede in onze samenleving en het voorkomen van oorlog in de wereld.
 Activiteiten  
  • Actie voor meisjesinternaat in Hyderabad, zie bij Gezamenlijke maaltijd.
    Ons bisdom heeft al meer dan 40 jaar een vriendschapsband met het Bisdom Hyderabad in Pakistan. In de provincie Hyderabad ligt de plaats Mirpurkash waar zich een meisjesinternaat bevindt. Pater Nico Schipper is als econoom verantwoordelijk voor dit internaat dat geleid wordt door Pakistaanse en Filipijnse zusters en waar 90 meisjes leven. Al deze meisjes zijn kinderen van landloze boeren en zonder onze financiële hulp zou het meisjesinternaat niet door kunnen gaan.
  • Actie t.b.v. Bisschoppelijke Vastenactie d.m.v. deurcollecte en vastenbus of -kist, en d.m.v. de opbrengst bij Broodje Tevredenheid.
  • Actie t.b.v. Bisschoppelijke Adventsactie d.m.v. deurcollecte, de adventsbus of -kist en de verkoop zelf gemaakte artikelen door de handwerkgroep. De adventsactie in 2017 was voor de opleiding voor de alleenstaande moeders in Congo.