Inleiding op de zeven Sacramenten

Verdeling van de sacramenten doopsel
eucharistie (communie)
vormsel
Deze drie sacramenten hebben te maken met je levensweg, de weg van Christenen.
Als je gedoopt bent, ben je ‘ingelijfd’ in de kerk, hoor je erbij. Toch is het pas volledig te noemen als je ook deelneemt aan de eucharistie (als je je Eerste Heilige Communie hebt gedaan) en als je gevormd bent
  huwelijk
wijding
Twee sacramenten die de levenskeuzes van mensen uitdrukken en hun verbondenheid met God en met elkaar.
  ziekenzalving
boete en verzoening
Deze laatste twee sacramenten staan mensen bij op hun levenspad, ook in het verdriet en de moeilijkheden die ze meemaken.
   
Betekenis van de sacramenten Sacramenten zijn tekens van Gods liefde en zorg voor de mensen. God heeft ons zeven bijzondere tekens gegeven waardoor we kunnen zien hoeveel God van ons houdt. Het woordje sacrament komt uit het Latijn: het betekent eigenlijk een plechtige belofte van trouw, een eed die een soldaat moest afleggen. Sacrament zou je dus kunnen omschrijven als: “je zweert dat je iets gaat doen en vervolgens probeer je dat ook uit te voeren”.
Maar er is nog meer: met een sacrament helpt God de mensen om de goede weg in het leven te gaan. Een sacrament is dus ook een soort van routekaart of routeplanner voor het leven. In de sacramenten geeft God steun en kracht aan jou om de goede weg te volgen. De sacramenten begeleiden ons op onze levensweg. Zij zijn tekens dat God ons nabij is. Het zijn momenten waarop we kunnen ervaren dat God een belangrijke rol in ons leven speelt. In die momenten gebeurt er iets met ons.
Met een sacrament vieren mensen het geloof. Een sacrament zonder dat er mensen bij aanwezig zijn, kan natuurlijk niet. Want Jezus heeft ons duidelijk gemaakt dat je nooit in je eentje je idealen kunt waarmaken. Daar heb je de hulp van andere mensen ook voor nodig.
Bewust Katholiek Bewust Katholiek wil jonge katholieken op een vernieuwende manier vertellen over waar het in de kern in het geloof over gaat. Via internetfilmpjes willen het project het katholieke gedachtegoed toegankelijk maken voor jongeren. Zo kunnen zij (her)ontdekken wat het geloof in hun eigen leven kan betekenen.
Bewust Katholiek werkt met vragen die ook echt aan pastores, diakens en pastoraal werkers worden gesteld. Vragen die aan de basis liggen van ons katholieke geloof.
Bewust Katholiek heeft het op zich genomen om internetfilmpjes te maken over de zeven sacramenten.
Ze zijn te bekijken bij de sacramenten dopen, eucharistie (communie), vormsel, huwelijk, wijding en boete-en-verzoening. Alleen een filmpje over ziekenzalving moet nog komen.