Huwelijk

Betekenis van het sacrament
Het sacrament van het huwelijk komt tot stand door een belofte van trouw van een man en een vrouw. Deze belofte wordt in het openbaar uitgesproken ten overstaan van God en van de kerkgemeenschap, die vertegenwoordigd wordt door getuigen. De priester of diaken roept Gods zegen over het paar af.
  Het is niet een priester die het huwelijkssacrament toedient, maar man en vrouw dienen het elkaar toe. Man en vrouw moeten vrij zijn van elke verplichting of dwang. Zij schenken zich aan elkaar om – tot de dood hen scheidt – een volkomen levensgemeenschap te vormen die openstaat voor het ontvangen van kinderen.
  Voor een huwelijk met iemand die niet katholiek is maar wel is gedoopt, is verlof nodig van de bisschop. Voor een huwelijk met iemand die niet gedoopt is, dient bij de bisschop om dispensatie gevraagd te worden. In ieder geval moet één van beide Rooms-Katholiek zijn.
Praktische informatie Mensen die elkaar willen ontvangen in het sacrament van het huwelijk kunnen, uiterlijk zes maanden vóór de huwelijksdatum, contact opnemen met het parochiekantoor. Daar zal men samen met de priester kijken of de gewenste trouwdatum beschikbaar is.
  Aan het huwelijk zullen een paar gesprekken met de priester vooraf gaan. Hierover zult u bericht krijgen.
Uitleg in een filmpje
In het filmpje van Bewust Katholiek hieronder wordt ingegaan op vragen over het hoe en waarom van het inzegenen van het huwelijk.