Hulpvragen

Spreekuur ISBA in centrum De Zwaan
Adres Oudegracht 185 te Alkmaar
Tijd woensdag van 10.30 tot 12.30 uur
Extra info De parochie heeft van oudsher een taak op het gebied van materiële en financiële ondersteuning voor parochianen die er alleen niet meer uitkomen. De sociale wetgeving heeft jaren geleden de rol van de parochie op dit gebied teruggedrongen.
Toch kunnen zich situaties voordoen dat u er niet meer uitkomt en instanties niets voor u kunnen doen. Aarzelt u niet om contact op te nemen met het ISBA.
Het ISBA (Interkerkelijk Sociaal Beraad Alkmaar) is een vereniging waarin kerken en belangenorganisaties samenwerken om de materiële positie van mensen te verbeteren. Voor wie materiële hulp en soms ook financiële steun nodig heeft, kan het ISBA wellicht iets betekenen.
Via het ISBA fonds en de Zwaan is er een brood-nood hulp activiteit. Er is indien nodig ook een nood preventiefonds dat bedragen beschikbaar stelt. Verder is er
een mogelijkheid om kleine leningen te verkrijgen via een noodfonds.
   
Spreekuur Leger des Heils Raad & Daad balie hulp  
Adres Burgpoelwaard 2-4, 1824 DW Alkmaar
Toegang Maandag tot en met vrijdag 09.00 – 17.00 uur.
Extra info 5 dagen in de week mensen in nood met Raad en Daad bijstaan, onder andere invullen van formulieren, advisering bij levensproblemen, zoeken naar opvang, bemiddeling bij woningopschoning en vraag en aanbod kleding en kleine spullen, verschaffen van maaltijden op verzoek aan mensen in nood, idem verstrekken van voedselpakketten.
   
Spreekuur Leger des Heils Sociaal Spreekuur
Toegang Op afspraak via 072-5616020 of via de balie in het korpsgebouw
Extra info Het Leger des Heils verzorgt in haar sociaal spreekuur en de Raad & Daad balie hulp op het gebied van kleding, intake Voedselbank, ondersteuning en bemiddeling bij sociale vraagstukken rond uitkeringen, gemeentelijke instanties en andere overheidsinstellingen, woningbouwverenigingen. Als aanvulling op de reguliere instanties, invullen van Belastingaangiftes voor en met minima.
Meer informatie kan men verkrijgen via de website van het Leger des Heils Alkmaar