Het jaar van de veranderingen

In het vorig parochieblad noemden wij 2019 al als het jaar van de veranderingen. Wij willen dat zeer zorgvuldig doen. Zorgvuldig in de zin van dat wij ons bewust moeten zijn dat vele parochianen met de sluiting van de St. Josephkerk een vertrouwde omgeving zullen missen. Wij zullen bewust afscheid

nemen van die omgeving, waar we vele jaren een deel van ons leven hebben doorgebracht. Maar ook zullen wij bewust samen naar een nieuwe omgeving gaan en samen bepalen hoe wij dat nader gaan invullen.

Zaterdagavondviering

Wij hebben u zo veel mogelijk willen meenemen in de besluitvorming naar welke kerk de zaterdagavondviering zou kunnen gaan. Vandaar de enquête tijdens de kerstdagen. De enquête werd redelijk ingevuld. De uitkomst is dat een meerderheid de voorkeur aangaf voor een viering in de Pius X kerk. Wij nemen deze uitslag over en vanaf 6 juli a.s. is de eucharistieviering in de Pius X om 19.00 uur. De viering in deze kerk op zondag om 09.30 uur blijft staan.

Vrijwilligersavond

Zoals hierboven aangegeven: wij willen bewust afscheid nemen van onze bekende omgeving. Vandaar nodigen wij alle vrijwilligers uit voor een avondje waarbij wij herinneringen zullen ophalen aan de St. Josephkerk. De avond zal zijn op vrijdag 14 juni. Wij hopen op een hele volle zaal en een gezellige invulling van het programma. In het volgende parochieblad komen we terug op de vrijwilligersavond. Noteer hem nu alvast in uw agenda!

Laatste viering in de Josephkerk

In het verlengde van bewust afscheid nemen, zal de laatste eucharistieviering in de St. Josephkerk plaats vinden op zondag 30 juni om 10.00 uur. In de andere kerken zijn dat weekend geen vieringen. Alle parochianen worden uitgenodigd deel te nemen aan deze viering. Ook parochianen van de Pius X en de Laurentiuskerk. De bisschop heeft beloofd voor te gaan in deze viering. Zondermeer een bijzondere viering.

Parochie helpt Parochie

In het vorig parochieblad gaven wij aan dat gesprekken plaatsvonden tussen onze parochie en de Corneliuskerk in Limmen. U weet wel de kerk die vorig jaar voor een groot deel door brand verwoest werd. Ondertussen heeft het bisdom de transactie goedgekeurd en gaan alle stoelen en het hele liturgisch meubilair naar deze kerk-(weer)-in-opbouw. Het is mooi dat het meubilair hergebruikt kan worden.

Het parochiebestuur

Reacties zijn gesloten.