Heilige Pius X

Locatie Blanckerhofweg 15 te Alkmaar
Postadres Parochiecentrum,  Nassaulaan 2, 1815 GK  Alkmaar
Openingstijden 
weekend zondag 9.30 u eucharistieviering, raadpleeg altijd het vieringenschema
door de week –  elke dag 10.00 – 16.00 u  Mariabidhoek in de zijkapel open voor een stiltemoment en het opsteken van een kaarsje
–  dinsdag 18.25 u  rozenkransbidden
–  dinsdag 19.00 u  eucharistieviering
–  2e woensdag van de maand 10.00 u  eucharistieviering (‘midweekviering’)
Raadpleeg altijd het doordeweekse schema
–  Kijk voor de tijden van de Bijbelgroep en de filmmiddag aldaar
De geschiedenis van de H. Pius X Bij het ontwikkelen van de wijk Hoefplan in 1962 kwam ook de wens voor een eigen kerk in deze wijk. Bouwpastoor Tromp zamelde geld in voor een noodkerk. Voor het zover was, kerkte men alvast in een school en met Kerst i.v.m. de ruimte in de werkplaats van een autoplaatwerkerij en later in de tot stand gekomen noodkerk. In 1968 werd de grote Pius X (met de toren in de zijkapel) in gebruik genomen. Het gebouw heeft over de gehele breedte een glas-in-loodraam, dat gemaakt is door de Bergense expressionistische kunstschilder Jaap Min (1914-1987). Voor meer informatie over het glas-in-loodraam, klik hier. In het kerkgebouw bevonden zich ook spreekkamers, koffieruimten en vergaderzalen. Het gebouw werd jaren bewoond door pastor Niek van Kan en pastor Jan Adolfs. Daarna werd het dekenaat in het gebouw gevestigd.
Huidige kerk In 2005 is de kerk deels aan de eredienst onttrokken (zie ook Geschiedenis kath. Kerk Alkmaar). Het gebouw werd verkocht aan de Piusstichting en het dekenaat verhuisde naar elders. Na een grondige verbouwing bevindt zich nu in het grootste deel van het gebouw het hospice. De Pius X is gereduceerd tot twee-vijfde van de oorspronkelijke kerkruimte met bijbehorend twee-vijfde deel van het glas-in-loodraam. Het tabernakel staat in de zijkapel. De Pius X heet nu officieel een liturgisch steunpunt, maar voor het gemak wordt toch vaak het woord kerk gebruikt. Er wordt immers nog steeds in ‘gekerkt’.
   
Filmpje In het filmpje wordt de geschiedenis van 50 jaar (1962-2012) Pius X weergegeven.