Foto’s viering 900 jaar parochie

schild-900jaar-roodIn het weekend van 16 en 17 juli werd gevierd dat de Laurentiusparochie in Alkmaar ontstond. Lees hierover meer op de pagina die aan dit feit is gewijd. Op zaterdag 16 juli was er een vesperdienst en op zondag 17 juli was er een pontificale Hoogmis waarin onder andere de hulpbisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam Mgr. Dr. J. Hendriks en de abt van de Egmondse abdij br. G. Mathijsen voorgingen. Van beide plechtigheden zijn door Piet Scheltinga foto’s gemaakt.

 

 

Vesperdienst 16 juli 2016

Pontificale Hoogmis 17 juli 2016