….. en toen was de St. Josephkerk gesloten…..

U weet het: in een gespreksnotitie van het Bisdom (“kerk in een veranderende samenleving”) staan twee zaken centraal. De eerste stelt dat de kerk de komende jaren zal veranderen, maar zij zal niet verdwijnen. Zij zal een nieuw gezicht krijgen en een nieuwe opdracht opnemen. De tweede, in het verlengde van de eerste, de noodzaak dat lokale gemeenschappen vitaal dienen te worden of te blijven.

Of het nu in Alkmaar Zuid gebeurt of elders in Alkmaar, de katholieke kerk dient als geheel in onze regio vitaal te zijn. Dat betekent moeilijke besluiten nemen. Niet alleen in Alkmaar Zuid. Wij hebben de moeilijke besluiten genomen en daar blijft het niet bij voor de regio Alkmaar als geheel. Wil de kerk in de regio ook in de toekomst een sterke en vitale gemeenschap blijven dan is een volgende stap de noodzaak de krachten te bundelen met alle andere parochies in de regio. Wij, in Alkmaar Zuid, kunnen zeggen: wij hebben ons deel gedaan en dragen zo bij aan een vitale kerk. Alkmaar Zuid wil een levendige en eigentijdse geloofsgemeenschap zijn en een thuis voor ieder mens.

Die basis hebben wij neergezet omdat moeilijke besluiten zijn genomen. Als onderdeel van die besluiten is het een voorwaarde dat openhartig wordt gecommuniceerd met de parochianen en niet te vergeten de vrijwilligers. Zonder hen kan de kerk niet functioneren en zonder hen kan je onvoldoende naar de toekomst kijken. Met name de vrijwilligers zorgen voor een inspirerende cultuur. Het voelt goed dat deze mensen ons uiteindelijk hebben begrepen en in ruime meerderheid meegaan naar een iets andere toekomst. Wij hebben het eerder aangegeven, zowel parochianen als vrijwilligers verliezen hun vertrouwde omgeving en een deel van hun sociale groep en dienen het nieuwe op te bouwen.

Het onttrekken van de eredienst van de St. Josephkerk op 30 juni 2019 was indrukwekkend. Een volle kerk, waarbij 50 extra stoelen werden bijgezet, werd geleid door ex deken Moltzer met een passende preek. Na afloop een samenzijn met velen die nog lang bleven napraten.

De St. Josephkerk blijft tot medio december nog het onderkomen van het parochiecentrum, met het kantoor. Dit betekent dat de kerk door de week in de ochtend gewoon open is, voor een kaarsje, even rustig zitten, af en toe nog een koorrepetitie. Helaas met een lege tabernakel. Langzaam maar zeker zullen wij de kerk leegmaken, langzaam maar zeker zullen we ons concentreren op de Laurentiuskerk en de Pius X kerk “in een, zoals hierboven reeds aangegeven, veranderende samenleving”.

Het parochiebestuur.

Reacties zijn gesloten.