Doopsel

Betekenis van het sacrament De geboorte van een kind is een unieke gebeurtenis. Het maakt bij gelovige ouders een diep gevoel wakker. Ze willen Gods zegen voor de toekomst van hun kind. De doop is het eerste sacrament, waarbij het kind besprenkeld wordt met doopwater, onder aanroeping van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en gezalfd wordt met gewijde olie (Chrisma). Het is het sacrament van de vriendschapsband met God en met Jezus Christus in het bijzonder. Het is tegelijk het ontvangen van de gave van de Heilige Geest, die maakt dat de dopeling deelneemt aan de geloofsgemeenschap. Door het Doopsel word je christen en opgenomen in de Katholieke Kerk.
Voorbereiding op het Heilig Doopsel
Doopvieringen voor kinderen vinden in onze parochie individueel plaats gedurende vrijwel het gehele jaar. Aan het heilig Doopsel gaan een paar gesprekken vooraf. U kunt hiervoor per e-mail contact opnemen met het parochiekantoor.
Uitleg in een filmpje Waarom laten mensen zichzelf of hun kinderen dopen? Hoe ziet een doopviering eruit? Wat is erfzonde? Gaan alle gedoopte mensen naar de hemel? Bekijk het filmpje en vind antwoord op deze en vele andere vragen over de doop.