Doneren

Wat kunt u hier doneren?

Wilt u de parochie mee laten delen in uw vreugde over een geboorte, verjaardag, huwelijksdag, slagen voor een examen, misschien wel een prijsje?

Doet u dat dan in de vorm van een financiële bijdrage via dit formulier!

Komt u minder vaak in de kerk of heeft u vaak minder contant geld in de kerk dan u eigenlijk zou willen? Maak dan uw collectegeld via dit formulier over!

Zet er in alle gevallen bij dat het om een “extra kerkbijdrage” gaat. Deze bedragen kunt u meenemen bij het invullen van uw belastingformulier.

Onderhandse schenking

Voor grote bedragen is het voor u misschien handiger om een onderhandse schenking te doen. Dat is belastingtechnisch voordeliger.

U kunt hiervoor contact opnemen met de administrateur van de parochie, zie de contactpagina van de website.

Meer informatie over schenken op www.notaris.nl

ANBI

De Rooms Katholieke Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland behoren onder andere bisdommen, parochies, PCI-en andere katholieke instellingen .

Wie aan een ANBI een gift doet, mag het bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een ANBI die giften, legaten of erfenissen ontvangt, is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Deze fiscale voordelen zijn, in tijden waarin de financiën van veel parochies en PCI-en onder druk staan, van groot belang. Om gebruik te mogen maken van de voordelen van de ANBI regeling geldt onder andere een publicatieplicht.

Zie ook onze ANBI-pagina

  Op uw rekeningoverzicht is de begunstigde Stichting Mollie Payments. De naam van de parochie R.K. Parochie HH. Matthias-Laurentius wordt in de omschrijving op uw rekeningoverzicht geheel of gedeeltelijk weergegeven.

Om de administratie zo soepel mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij u om uw postcode en huisnummer (met evt. toevoeging) in het vak berichten te vermelden.

Projecten: u hebt de keuze uit donatie en kerkbijdrage. Verder kunnen er kunnen periodiek bepaalde acties aan worden toegevoegd, zoals Adventsactie en Vastenactie. Wij storten het dan namens u op de rekening van deze acties.

Let op: De link van de betaalpagina moet er zo uitzien:

Naam*

E-mailadres

Project

Bericht

Bedrag €*(* = Naam en Bedrag zijn verplichte velden; 5,00 is een voorbeeld hoe het ingevuld moet worden)