Disclaimer

Disclaimer RK Parochie HH. Matthias-Laurentius, Alkmaar, verleent u hierbij toegang tot www.matthiaslaurentius.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden.
RK Parochie HH. Matthias-Laurentius, Alkmaar behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
RK Parochie HH. Matthias-Laurentius, Alkmaar spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Beperkte aansprakelijkheid De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van RK Parochie HH. Matthias-Laurentius, Alkmaar.
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan RK Parochie HH. Matthias-Laurentius, Alkmaar nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
Auteursrechten Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij RK Parochie HH. Matthias-Laurentius, Alkmaar.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van RK Parochie HH. Matthias-Laurentius, Alkmaar, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Overig Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd.