Cuyperskerk

Bouw Laurentiuskerk
De Sint Laurentiuskerk aan het Verdronkenoord is een van de meest markante gebouwen in onze stad. De kerk werd van 1859 tot 1861 in neogotische stijl gebouwd en is in gebruik genomen op 15 oktober 1861. De kerk is één van de vroegste werken in Noord-Holland van de beroemde architect Pierre Cuypers (1827-1921).
Stichting ACK De Stichting De Alkmaarse Cuyperskerk zet zich in voor behoud en restauratie van de St. Laurentiuskerk. Hiertoe wordt samengewerkt met de eigenaar van het rijksmonument, de R.K. Parochie HH. Matthias-Laurentius te Alkmaar.
Doel van de stichting Het behoud van de Laurentiuskerk in Alkmaar is vanwege architectonische waarde van groot belang en daarom is het voor de gemeenschap van Alkmaar en wijde omgeving belangrijk dat het werk van Pierre Cuypers tot in lengte van jaren behouden kan blijven. De Stichting heeft dan ook als doel financiële middelen bijeen te brengen ten behoeve van het onderhoud en restauratie van deze Alkmaarse Cuyperskerk aan het Verdronkenoord te Alkmaar, het behoud van het cultureel en religieus erfgoed van architect Pierre Cuypers in die kerk en voorts al hetgeen hiermede rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Meer informatie  Meer informatie vindt u op de website van de Stichting.