Contact parochiekantoor

Locatie Verdronkenoord 66, 1811 BG  Alkmaar
Postadres St. Dominicusparochie, locatie HH. Matthias-Laurentius
Verdronkenoord, 1811 BG  Alkmaar
Telefoonnr. (072) 5112396
Tel. bereikbaar ma t/m do 09.30 – 12.00 uur, op vrijdag 10.00 – 12.00 uur
Emailadres info@matthiaslaurentius.nl
Bankrekening NL49 ABNA 0567 3399 71
NL11 RABO 0149 8477 85
NL50 INGB 0000 5236 96
Inschrijving KvK Nr. 75026856, R.K. Parochie HH. Matthias-Laurentius
Concert afspreken? Gelieve contact op te nemen met dhr. K. Groenland. Zie ook de pagina Muziek in de Laurentius.
Werkzaamheden en contactpersonen van het parochiekantoor (contactgegevens zie boven)
Marion Leegwater Coördinatie logistiek verschillende parochiële activiteiten, pastoraat en liturgie; redactie parochieblad; overige algemene kantoorwerkzaamheden
Gemma Pekel Administratie m.b.t. parochianen, vrijwilligers en kerkbijdrage; organisatie rond parochieblad; organisatie rond 1e communie en vormsel, zie Ledenadministratie
Ruud Scheltinga Financiële administratie van drie kerken en pastorie
Frans van der Griendt en Carla Vink Drukwerk en veel hand- en spandiensten
Jaap Witte en Harrie Frijters Archiefwerk t.b.v. Regionaal Archief
Verkoop boeken
“Nieuw elan.
Omgevende kerk in Alkmaar”
(2007). Dit boek gaat over de verbouwing en modernisering van de St. Josephkerk.
“In het hart van de stad” van Jurjen Vis, met als ondertitel “150 jaar St. Laurentiuskerk in Alkmaar, 1861 – 2011”.
Youcat Catechismus voor jongeren
St. Josephkerk
(2019) Fotoboek n.a.v. het aan de eredienst onttrekken van de Josephkerk