Communie (Eucharistie)

Betekenis van het sacrament
De eucharistie is hoogtepunt en bron van het katholieke geloof.
Al sinds de woorden van Jezus zelf doen de christenen wat Hij gezegd heeft: ze breken het brood en delen de wijn en spreken daarbij zijn eigen woorden: ‘Neemt en eet, dit is mijn lichaam (…) neemt en drinkt, dit is mijn bloed (…) doe dit tot mijn gedachtenis’. Dit is mijn lichaam en bloed, zei Jezus en zo hebben christenen dat ook ervaren. In de eucharistische gaven ontmoeten ze Jezus. Het sacrament van de eucharistie is misschien nog het meest van alle sacramenten het grote ‘mysterie’. De mensen delen samen het hemels Brood dat voor ze gebroken wordt. ‘Communie’ is een mooi woord: het aspect van samen kerk zijn wordt daardoor benadrukt. Ieder heeft deel aan de aanwezigheid van Christus en in Hem zijn de mensen met elkaar verbonden.
Voorbereiding op de Eerste Heilige Communie Voordat uw kind deel kan nemen aan de eucharistie wordt hij/zij eerst voorbereid op de Eerste Heilige Communie.
Elk kind dat in groep 4 van de basisschool zit en bekend is in de ledenadministratie van de parochie krijgt een uitnodiging voor de voorbereiding. Eind november, begin december zullen deze brieven verzonden worden. De ouders krijgen tegelijk een uitnodiging om deel te nemen aan de 1e ouderavond.
Mocht uw kind geen uitnodiging hebben gehad, wilt u dan contact opnemen met de ledenadministratie?
Eerste ouderavond dinsdag 7 januari 19.30 uur
Locatie voorbereiding Bovenzaal van de Josephkerk Nassaulaan
Dag en tijdstip voorbereiding de woensdagen voorafgaand aan de grote viering
Datum viering 1e H. Communie zondag 7 april 2019 in de Laurentiuskerk, Verdronkenoord 64 te Alkmaar
Extra info Er wordt gebruik gemaakt van het project “Ik ben bij je”, een leuk project. Het bevat een werkboek voor de kinderen, ook zit er een vriendenboekje bij en een “vierwijzer”. Een vierwijzer is een mooi stevig kartonnen blad waarop puntsgewijs de volgorde van de viering wordt behandeld. Ook tijdens de vieringen zullen de kinderen gewezen worden op deze punten en op die manier bij de viering betrokken worden.
Uitleg in een filmpje Waarom gaan mensen op zondag naar de mis? Hoe kan ik Christus ontmoeten in een eucharistieviering? Wordt dat stukje brood écht het lichaam van Christus? Wie mogen de communie ontvangen? In het filmpje wordt uitgelegd wat de Eucharistie is.