Protocol voor publieke vieringen vanaf 1 juni

Na een intensieve periode van voor­be­rei­ding door de Per­ma­nente Raad en in goede afstem­ming met de andere leden van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, hebben de bis­schop­pen van­mid­dag (woens­dag 20 mei 2020) ge­za­men­lijk bij­gaande richt­lij­nen (Protocol) vast­ge­steld ten behoeve van de publieke vie­rin­gen … Lees verder

Lezingen Zondag 17 mei

“Ik zal u niet verweesd achterlaten: Ik keer tot u terug. Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer; gij echter zult Mij zien, want Ik leef en ook gij zult leven” Vanwege de maatregelen m.b.t. corona … Lees verder

Lezingen Zondag 10 mei

“Tomas zei tot Hem: “Heer, wij weten niet waar Gij heengaat: hoe moeten wij dan de weg kennen?” Jezus antwoordde hem: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij. Als gij … Lees verder

Gebedenboek Roepingenzondag

Dit Gebedenboekje is verschenen bij gelegenheid van Roepingenzondag 2020. Roepingenzondag is de jaarlijkse gebedsdag voor roepingen tot het priesterschap, het permanent diaconaat en het religieuze leven. Als motto is dit jaar gekozen voor “Je komt als geroepen”. De Nederlandse Bisschoppen … Lees verder

Lezingen Zondag 3 mei

Jezus tot hen: “Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Ik ben de deur van de schapen. Allen die vóór Mij zijn gekomen, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Als iemand door … Lees verder