Broodje Tevredenheid

Wanneer vijf woensdagen in de Vastentijd
Waar kerkruimte en ontmoetingsruimte St. Josephkerk
Tijd 18.00 uur
Opgave via lijsten in de kerken
Contact overdenking: Gitta Botman, via parochiekantoor
maaltijd: Nel Veenhof, via parochiekantoor
Extra info De Vastentijd is de periode in het jaar waarin we worden opgeroepen om stil te staan bij het leven. Je eigen leven en dat van anderen.
Op vijf achtereenvolgende woensdagen in de Vastentijd is er de mogelijkheid om iets te delen met elkaar in onze parochie. Samen een eenvoudige maaltijd te eten in de ontmoetingszaal in de St. Josephkerk en in de kerk zelf een korte overdenking in het kader van de Vastentijd.
Na elke maaltijd wordt u gevraagd het geld dat u uitgespaard hebt door niet thuis te eten in de collecteschaal te doen. De opbrengst komt ten goede aan de Bisschoppelijke Vastenactie.