Brief Pastoor Franklin | Bijdrage Collecte

Beste mensen, 

We zitten midden in de crisis van het coronavirus en zijn al flink op weg in deze veertigdagentijd. Het virus verspreidt zich steeds verder in ons land. Het kabinet heeft maatregelen genomen die geleid hebben tot het afgelasten van veel evenementen, wat ook zijn gevolgen heeft voor het kerkelijk leven. De diensten waaraan we zo gewend zijn, vooral in de weekenden, vinden momenteel niet plaats: die zijn afgelast tot en met Pinksteren.

U wordt  in deze periode aangespoord om de diensten digitaal of via de TV te volgen. Dit klinkt onwennig, maar is hopelijk van korte duur.

Bij het wegvallen van de gewone collecte in de vieringen valt nu een vaste inkomst weg voor de parochie. En voor hoelang dat zal zijn, is niet te voorspellen.

Een gevolg hiervan voor de parochies in onze regio is, dat u geen bijdrage kan leveren aan de collecte zoals normaliter bij het bezoeken van de diensten. Dit zal zeker enkele maanden duren. Fysieke diensten zijn er niet, maar ons geloof gaat verder.

Jezus Christus heeft op het kruis een kroon gedragen, bedekt met zijn kostbaar bloed. Hij heeft ons daardoor gered! Gelovig hopen wij dat Hij het coronavirus met zijn kroon overwint. Vooruitblikkend en toelevend naar Pasen in deze verwarrende, onzekere en angstige tijd, blijven wij mensen die met de hulp van de Heer telkens weer vol moed opstaan en onze weg vervolgen in vreugde en verdriet, lijden en pijn!
De Heer is onze steun en toeverlaat en spreekt ons direct aan in deze beproeving.

De kerk is een plek die ons in deze tijd kan inspireren, troosten en zeker ook bezieling geven voor het leven van elke dag. Deze mooie momenten van troost, saamhorigheid of stilte delen we met elkaar, want samen zijn we een parochie waar we God zoeken en vinden.

Daarom wil ik graag van deze gelegenheid gebruik maken om een ieder van u te vragen een bijdrage te geven aan onze kerk, vooral vanwege het feit dat alles nog zo onzeker is voor wat betreft het weer samen kunnen vieren in de komende tijd.

U kan uw bijdrage overmaken via de volgende banknummers:

  • Pius X en Laurentiuskerk Verdronkenoord: NL49ABNA 0567 3399 71
  • Mariakerk Alkmaar Noord: NL59RABO 0161 7044 92 
  • Laurentiuskerk Oudorp: NL55RABO 0152 5852 06
  • Michaëlkerk Zuidschermer: NL55RABO 0301 2013 31
  • Petrus en Paulus Bergen: NL87RABO 0146 9055 71
  • Johannes de Doper Schoorl: NL05RABO 0146 9008 39

Ik hoop dat u rust kan vinden in de Heer de komende dagen en wil u bij voorbaat hartelijk danken voor uw steun, inzet en betrokkenheid!

Pastoor Franklin Brigitha

Reacties zijn gesloten.