Boete en Verzoening (Biecht)

Betekenis van het sacrament De Biecht staat ook wel bekend als het sacrament van de vergeving. Tijdens de Biecht vraagt een gelovige namelijk om vergeving bij God door middel van een bevoegd ambtenaar van de kerk. Een belangrijk sacrament voor de meeste gelovigen dus!
  Elk mens begaat zonden. Vaak ontstaat er na het begaan van de zonde een schuldgevoel bij de desbetreffende persoon en probeert hij of zij een manier te vinden om hiervan af te komen. Om van je schuldgevoel af te komen is het vaak belangrijk dat de zonde vergeven wordt. Dit natuurlijk het liefste door de persoon in kwestie, tegen wie de zonde gericht was, maar ook vergeving door God is voor gelovigen belangrijk. God heeft zijn Zoon Jezus laten sterven en Hem de zonden van de mens op zich laten nemen. Hierdoor heeft God willen laten zien dat hij goed is en er is voor mensen en dat hun zonden vergeven zijn als zij geloven in God en in zijn enige Zoon Jezus. Bij de Biecht legt een gelovige zijn schuldgevoel en dus zijn zonden bij God te luister en dit zal deze persoon helpen om verder te leven!
  Tegenwoordig wordt bijna nooit meer gebruik gemaakt van de biechtstoelen. Meestal zal de gelovige ook niet anoniem willen blijven tijdens een biecht en is de stoel dus ook niet meer nodig. Vandaag de dag vraagt een gelovige een gesprek aan met een geestelijk leider, die hem of haar aan wil horen. Er wordt een gesprek gevoerd en samen proberen priester en gelovige een uitweg te vinden. De priester verstrekt ook goede raad, zodat een dergelijke fout in de toekomst uit zal blijven.
  Na het gesprek zal de priester de gelovige absolutie geven. Dit betekent dat de priester de gelovige in naam van God vrijspreekt van zijn zonden.
Contact
Wilt u een gesprek met de priester, neem dan contact op met het parochiekantoor.
Uitleg in een filmpje
In het filmpje van Bewust Katholiek wordt uitgelegd waar het sacrament van boete en verzoening over gaat. De vraag die centraal staat is waarom je zou biechten als je God zelf ook om vergeving kunt vragen. Er wordt ingegaan op wat een zonde is en getoond hoe het sacrament van boete en verzoening verloopt. Ook worden een paar misvattingen behandeld die bestaan over dit sacrament.