Bericht ISBA | ISBA zoekt nieuwe leden

Het ISBA (Interkerkelijk Sociaal Beraad Alkmaar) is bijna 35 jaar geleden opgericht door kerken en belangenorganisaties om de positie van mensen, die in financiële problemen zijn gekomen,  te verbeteren.
Versterking/uitbreiding van ons team is gezien onze gemiddelde leeftijd nodig, zodat het werk ook in de toekomst gecontinueerd kan worden.

Ons team bestaat uit 6 leden, waarvan 4 uitvoerende leden, die volgens rooster in tweetallen  op de woensdagmorgen (10.30-12.30) spreekuur houden  tijdens het “open huis” van de Zwaan aan de Oudegracht 185 in Alkmaar.

We komen elke twee maanden bij iemand thuis bij elkaar voor een overleg, doorgaans op een middag tussen 15.00-17.00. Qua tijdsinvestering is het dus een overzichtelijke klus.

We zijn een groep mensen, die dit zinvolle vrijwilligerswerk met enthousiasme doet. We ondersteunen elkaar en leren van elkaar.

Het geeft veel voldoening om te merken, dat je op een laagdrempelige  manier , een aantal mensen toch een steun in de rug kunt geven door een advies, door  bemiddeling of een verwijzing naar de juiste instanties. Soms kunnen we  met een klein bedrag de ergste acute nood lenigen.

Als u meer wilt weten over het werk van het  Isba en interesse heeft om u aan te melden,  kunt u contact met onderstaande leden opnemen.

Mariet Buren(072-5153978), Johan Potter 072-5154654)

Reacties zijn gesloten.