500 jaar Grote Kerk | Terugblik op de viering in de Grote Kerk

Voor één keer weer terug

Op 6 mei jl. om 11.00 uur was het zover. Na maanden van voorbereiding klonk de bel en kwam de processie met de engel en het reliek de kerk binnen.

Mgr. Punt en Mgr. Hendriks waren de avond tevoren van de bedevaart naar Assisi terug gekomen maar dat belette hen niet om er bij te zijn. Alle bijna 800 aanwezigen voelden het; dit was een uniek moment.

Het was al meer dan 2 jaar daarvoor dat Jos Olbers hoorde van de viering van 500 jaar Grote Kerk en bedacht dat een pontificale hoogmis niet mocht ontbreken. Anders was de viering van 500 jaar niet volledig. Gelukkig dacht het organisatiecomité dat ook.

Ontroerd luisterden de aanwezigen naar het gregoriaanse gezang dat de mannen die in de processie meeliepen ten gehore brachten. Daarna was het de beurt aan het projectkoor o.l.v. Una Cintiņa. Zij zongen de sterren van de hemel met de Krönungsmesse van Mozart. Het orgel werd bespeeld door Pieter van Dijk, organist van de Grote Kerk. De mis zelf was alles wat we hoopten. De eeuwenoude rituelen, gebeden; wierook golfde naar het dak, kaarsen brandden en natuurlijk had Maria een plek op de voorgrond. De engel werd na de processie op de speciaal daarvoor bestemde plek gezet. Het reliek is per slot wat onze katholieke gemeenschap van vandaag verbindt met dit gebouw. Daar is het waar het reliek is ontvangen op die bijzondere dag in mei, waarop Volkert in 1429 miswijn morste op zijn witte mouw. Drie druppels die later rood kleurden en bloed bleken te zijn. Het Mirakel van Alkmaar.

De preek van Mgr. Hendriks was gastvrij en warm van toon. Hij refereerde aan zijn verblijf in Assisi en zei: “We hebben een heilige als Franciscus nodig in onze tijd”.

Na de mis bleven de mensen nog lang napraten en er werd gepleit voor een omgekeerde beeldenstorm. “Doen we het vaker?”, vroegen de mensen. Dat zal niet gebeuren maar zeker wel weer in 2029 als het Mirakel van Alkmaar 600 jaar daarvoor heeft plaatsgevonden. Deo volente. Maar voor nu Deo Gratias voor deze dag. 

Liesbeth van Gool

Bekijk ook de fotopagina eens