2019: Jaar van veranderingen…

Het jaar van de veranderingen is aangebroken. Het sluiten van de Josephkerk, het verlaten van de vertrouwde omgeving, de verbouw van de sacristie tot een devotiekapel, het wennen in een andere kerk.

De keuze van de parochianen uit de enquête in welke kerk de zaterdagavond-viering vanaf de zomer komt zal in het volgende parochieblad bekend gemaakt worden.

Er zijn veel werkgroepen in de Josephkerk, liturgische, niet-liturgische en de groepen voor de gemeenschapsopbouw. Er wordt hier en daar al flink nagedacht over een nieuwe toekomst, in welke vorm dan ook, in een andere kerk. Het parochiebestuur zal in komende maanden met elke werkgroep van de Josephkerk in contact treden en zo veel mogelijk deze werkgroepen begeleiden en adviseren in een toekomstige (nieuwe) rol binnen onze parochie.

We hopen dat een aantal vrijwilligers zich aansluiten bij de bestaande groepen in de andere kerken. Hoe moeilijk het ook zal zijn, het dienstbaar blijven voor de parochie kan u misschien helpen bij de verwerking van de kerksluiting!

Om de zinnen wat te verzetten komt er vóór juli voor de vrijwilligers van de parochie een vrijwilligersavond. Met name de vrijwilligers van de Josephkerk zullen bedankt worden voor al hun werkzaamheden in die kerk.

Het parochiebestuur wenst alle mensen die met de verandering te maken zullen hebben sterkte toe dit jaar.

Reacties zijn gesloten.