14 oktober: Informatieavond fusie parochies in Alkmaar en kennismaken nieuwe pastorale bezetting

Op maandag 14 oktober om 19.30 uur is de informatieavond in de St. Josephkerk. Wij hopen dat u aanwezig kunt zijn.

Enige tijd geleden hebben wij aangegeven een onderzoek te doen naar samenwerking tussen parochies in Alkmaar.

Aanleiding was een gespreksnotitie van het Bisdom “Kerk in een veranderende samenleving”. Centraal staat daarin de noodzaak dat lokale gemeenschappen en daaraan gekoppeld de financiën vitaal dienen te zijn of mogelijk worden.

De parochies in Alkmaar willen realistisch zijn en gezamenlijk naar de lokale gemeenschap kijken en ervoor waken dat we de grote uitdagingen die er liggen veronachtzamen. De parochies hebben gekeken naar de sterke en zwakke punten: waarin zijn wij vitaal en waarin verdient de kerk meer aandacht.

Parochies komen tot de conclusie dat een samenwerking of wel een samenzijn noodzakelijk is en eerder zal leiden tot een win-win situatie.

Het gaat om onze Matthias-Laurentius parochie, de Mariaparochie in Alkmaar Noord en de Laurentiusparochie in Oudorp.

Wij willen het onderzoek en de uitkomsten daarvan met onze parochianen bespreken en de mening vragen over de eerder genoemde conclusies. 

Een samenzijn, of wel een fusie, kent voor onze parochie weinig directe gevolgen: dezelfde pastorale bezetting, kosters, collectanten, koren en vrijwilligers. Ook het parochiecentrum en de ledenadministratie blijft intact.

Wat wel verandert is een gezamenlijk (vernieuwd) parochieblad en een nieuwe naam voor de nieuwe parochie.

Tevens kennismaken met de nieuwe pastorale bezetting

Op bovengenoemde datum zullen ook aanwezig zijn pastoor Jan-Jaap van Peperstraten en pastor Antonio Tocco. Zij zullen zich voorstellen en u kunt verder kennismaken met deze twee geestelijken.

Reacties zijn gesloten.