Home

Hierboven ziet u de kerken van onze parochie. De Laurentiuskerk, de oudste kerk, is een Cuyperskerk, en herbergt tevens het Mirakel van het Heilig Bloed in Alkmaar.

Maar waar gaat het eigenlijk om in de parochie? Kerk is niet alleen een stapel stenen op elkaar, kerk is veel meer !

Voor de Sint Dominicusparochie wordt een nieuwe website gebouwd!

Ochtendgebed van 30 maart

Helaas kan het ochtendgebed van 30 maart (PDF-formaat) door de huidige omstandigheden niet gebeden worden in Laurentiuskerk. De groep leest het gebed nu thuis, zodat zij toch met elkaar verbonden zijn. Maak de kring groter en lees met hen mee. Lukt het niet om 09.30 uur, later mag natuurlijk ook. Het ochtendgebed wordt elke maandag en donderdag om 09.30 uur gebeden.  

Brief Pastoor Franklin | Bijdrage Collecte

Beste mensen, 

We zitten midden in de crisis van het coronavirus en zijn al flink op weg in deze veertigdagentijd. Het virus verspreidt zich steeds verder in ons land. Het kabinet heeft maatregelen genomen die geleid hebben tot het afgelasten van veel evenementen, wat ook zijn gevolgen heeft voor het kerkelijk leven. De diensten waaraan we zo gewend zijn, vooral in de weekenden, vinden momenteel niet plaats: die zijn afgelast tot en met Pinksteren.

U wordt  in deze periode aangespoord om de diensten digitaal of via de TV te volgen. Dit klinkt onwennig, maar is hopelijk van korte duur.

Bij het wegvallen van de gewone collecte in de vieringen valt nu een vaste inkomst weg voor de parochie. En voor hoelang dat zal zijn, is niet te voorspellen.

Een gevolg hiervan voor de parochies in onze regio is, dat u geen bijdrage kan leveren aan de collecte zoals normaliter bij het bezoeken van de diensten. Dit zal zeker enkele maanden duren. Fysieke diensten zijn er niet, maar ons geloof gaat verder. Lees verder

Parochiemagazine “Het Mirakel” nummer 1 is verschenen

Klik op de afbeelding om het blad online te lezen

Het is een mirakel, maar de eerste uitgave van parochiemagazine “Het Mirakel” is klaar. De afgelopen maanden werkte de redactie keihard om het blad voor de deadline gereed te krijgen. Chapeau dames! Door de huidige tijd is er helaas geen uitgebreide verspreiding van het parochiemagazine. Het nieuwe magazine is voornamelijk te lezen via deze nieuwsbrief en de websites. Veel leesplezier!

Lukt het niet om online door het blad te bladeren of wilt u het magazine printen; hier is het “Het Mirakel” in PDF-formaat.

Nieuwsbrief 03 van 2020 is verschenen!

Op 28 maart 2020 is nieuwsbrief 03 verschenen. Kijk hier voor de vorige nieuwsbrieven. In deze nieuwsbrief de lezingen van deze week en een verkondiging van Pastoor Jan-Jaap van Peperstraten. In deze coronacrisis willen we toch naar u toekomen. Als u deze nieuwsbrief in uw mailbox wilt ontvangen, stuur dan een mail naar ledenadm@matthiaslaurentius.nl , met daarbij ook vermelding van uw naam en adres.

Verkondiging Jan-Jaap van Peperstraten voor 28 maart

Beste parochianen,

We maken bijzondere weken door. Veel mensen zweven op dit moment tussen hoop en vrees. We hopen dat de maatregelen van de overheid zullen werken en de ziekte zal worden tegengehouden. Omdat we de toekomst niet kennen weten we echter niet of deze maatregelen genoeg zullen zijn. We voelen dus ook vrees, de angst dat ook in Nederland de COVID-19 ziekte veel slachtoffers zal maken.

Vanuit het buitenland horen we verdrietige verhalen maar ook in Nederland zijn er ook al consequenties. Alle uitvaarten moeten nu praktisch in besloten kring plaatsvinden. Verschillende kennissen hebben mij al verteld over hoe er een overlijden was in hun vriendenkring of familie, maar ze er hierdoor niet bij konden zijn. Dat is in zichzelf al verdrietig. Lees verder

Woord Het Mirakel van Pastoor Franklin Brigitha “In quarantaine”

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw virus. Het coronavirus heeft zich inmiddels wereldwijd verspreid met een oplopend aantal besmettingen en sterfgevallen.

Ondertussen is het ook in ons land opgedoken.

We zijn allemaal op de hoogte gesteld van de maatregelen die zijn afgekondigd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

(RIVM) en de regering voor o.a.: de gezondheid, voor banen en om de economie te beschermen en de gevolgen op te vangen!

Ook de kerk is in de ban van het coronavirus.

De Nederlandse bisschoppen hebben door de uitbraak van het virus een aantal maatregelen afgekondigd om het risico van overdracht zo veel mogelijk te beperken. Sinds de uitbraak in ons land zijn en worden de maatregelen aangescherpt vanwege de verspreiding van het virus. Lees verder

Overweging Pastoor Jan-Jaap van Peperstraten 19 maart

Alle overwegingen van Jan-Jaap van Peperstraten plaatsen we in het vervolg op deze website.

Vandaag is het de feestdag van Sint Jozef, beschermheilige van het huis, het gezin en het werk. Een ideale heilige voor thuiswerkers! Hoe kunnen we van Jozef leren hoe we om moeten gaan met moeilijke tijden? Mijn overweging (audio & tekst) staat online:

https://zwartepeper.blogspot.com/2020/03/overweging-19-maart-2020.html

Verkoop artikelen handwerkclub t.b.v. Vastenactie

Beste Parochianen,

Het is vastentijd, in deze tijd wil de handwerkgroep hun productie gaan verkopen. De opbrengst is deze keer voor de vastenactie. Die bestemmen onze bijdrage voor een scholenproject in Ethiopië.

We werken altijd met veel plezier op de donderdag ochtend. Als U mee wilt helpen, bent u van harte welkom op donderdagochtend. Eerst ochtend gebed om half tien, daarna koffie en handwerken. Lees verder

Vastenactie 2020: schoolproject Ethiopië

De MOV-groepen van de samenwerkende parochies in Alkmaar, Oudorp en Zuidschermer hebben binnen het thema van de Vastenactie 2020 (Werken aan je toekomst) gekozen voor een project in Ethiopië.

In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat alle kinderen naar school gaan, studeren of een beroep leren. Een goede opleiding hebben we immers nodig om een baan te vinden en je eigen geld te verdienen. Tegenwoordig volgt wereldwijd 91 procent van alle kinderen basisonderwijs. Dat is een enorme vooruitgang, want in 2000 was dat nog maar 54 procent.  Lees verder

The Armed Man verplaatst naar 30 april 2021

Beste muziekliefhebbers,

In verband met de corona-perikelen is de uitvoering van The Armed Man van Karl Jenkins verplaatst naar 30 april 2021 in de Grote Kerk van Alkmaar.
Gekochte kaarten blijven geldig en kunnen bij verhindering op genoemde datum t.z.t. worden ingeleverd bij Taqa Theater de Vest. U krijgt dan uw geld terug.
Wij wensen u veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Met vriendelijke groet,
de muziekcommissie van Stichting de Alkmaarse Cuyperskerk

Lourdesgroep Alkmaar weer naar Lourdes! (update 13 maart)

De voorbereidingen voor de reizen in 2020 zijn al weer in volle gang. 

In de zomer gaan wij van 18 t/m 24 augustus 2020 (trein) naar Lourdes.

Door de ontwikkelingen m.b.t. COVID-19 (Corona) is het niet meer mogelijk om in te schrijven voor de mei-reis.

Heeft u belangstelling of wilt u eerst nog nadere informatie, dan kunt u terecht bij:

  • Mevrouw Ans Captijn – van den Berg: telefoon 06 28 87 69 04
  • De heer Fred van den Berg: telefoon 072 – 515 00 38
  • Mevrouw Tineke Goossen: telefoon 06 28 58 24 05
  • of via info@lourdesactiealkmaar.nl

Tijdens de reis naar Lourdes wordt u een volledig verzorgd programma aangeboden. U kunt – geheel vrijblijvend – deelnemen aan vieringen, processies, verdiepingsmomenten, wandelingen door Lourdes en excursies naar de Pyreneeën. Lees verder

Nieuwe Dekenaten in het Bisdom Haarlem-Amsterdam. Pastoor Franklin Brigitha wordt nieuwe deken van dekenaat Alkmaar

Mgr. Punt en de bisschop-coadjutor mgr. Hendriks hebben na ruim overleg besloten om het aantal dekenaten weer iets uit te breiden. Niet meer zoals vroeger, als een bestuurslaag tussen parochie en bisdom. Dat is bij een krimpende kerk niet meer realistisch. Maar als regio’s die, juist vanwege de krimp, zoeken naar nieuwe wegen van samen­wer­king. En de deken niet primair als bestuurder, maar als ‘pastor pastorum’. We merken dat het nodig is. Het pastoraat is zwaar in deze tijd. Juist de priesters, diakens en andere pastoraal werkenden dragen de volle last van een seculariserende samenleving, van kritieken en soms zelfs van agressie tegen geloof en kerk. Het is nodig dat ze elkaar dragen en bemoedigen. De deken heeft daarbij een cruciale rol, maar daarvoor moet zijn dekenaat niet te groot zijn. We zijn uitgekomen op tien dekenaten rond de wat grotere steden.
Pastoor Franklin Brigitha is benoemd tot deken van het dekenaat Alkmaar. Wij feliciteren hem en wensen hem Gods rijkste zegen toe. 

Meer informatie kunt u nalezen op de website van het bisdom Haarlem-Amsterdam: