Home

Hierboven ziet u de kerken van onze parochie. De Laurentiuskerk, de oudste kerk, is een Cuyperskerk, en herbergt tevens het Mirakel van het Heilig Bloed in Alkmaar.

Maar waar gaat het eigenlijk om in de parochie? Kerk is niet alleen een stapel stenen op elkaar, kerk is veel meer !

Voor de Sint Dominicusparochie wordt een nieuwe website gebouwd!

Ochtendgebed van 28 mei

Het ochtendgebed van 28 mei (PDF-formaat) kan door de huidige omstandigheden niet gebeden worden in de Laurentiuskerk. De groep leest het gebed nu thuis, zodat zij toch met elkaar verbonden zijn. Maak de kring groter en lees met hen mee. Lukt het niet om 09.30 uur, later mag natuurlijk ook. Het ochtendgebed wordt elke maandag en donderdag om 09.30 uur gebeden.  

Protocol voor publieke vieringen vanaf 1 juni

Na een intensieve periode van voor­be­rei­ding door de Per­ma­nente Raad en in goede afstem­ming met de andere leden van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, hebben de bis­schop­pen van­mid­dag (woens­dag 20 mei 2020) ge­za­men­lijk bij­gaande richt­lij­nen (Protocol) vast­ge­steld ten behoeve van de publieke vie­rin­gen in de kerken en in­stel­lingen in de bis­dom­men van de Neder­landse kerk­pro­vin­cie. Lees het bericht verder op de website van het Bisdom. (Tip: onderaan het bericht op de website van het Bisdom staan de diverse Protocollen Kerkelijk Leven op Anderhalve Meter voor de doelgroepen gelovigen, bedienaren en gebouwen).

Film Mirakel van het Heilig Bloed

Door de huidige maatregelen vanwege de coronacrisis is het niet mogelijk om met het Mirakelbeeld in processie door de straten van Alkmaar te trekken. We willen toch stilstaan bij de feestdag van het Mirakel van het Heilig Bloed op 1 mei. In deze film wordt het verhaal van het Bloedwonder verteld. Er worden beelden getoond van de processie in 2017 en er zijn beelden van de viering in de Grote Kerk in 2018. Pastoor Jan-Jaap houdt een overweging bij deze feestdag van het Mirakel van het Heilig Bloed. Hij gebruikt als metafoor voor deze tijd de schapen die de stal niet uit mogen.

Heel veel dank aan alle vrijwilligers en pastoor Jan-Jaap die zich ingezet hebben om deze film tot stand te brengen.

11 mei start Alpha  Cursus Oline bij O.L.V. ter Nood

Op maandagavond 11 mei begint het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood met een online Alpha cursus. Misschien heb je altijd al gedacht: ik zou wel wat meer van het christelijk/katholiek geloof willen weten.

De Alpha cursus bestaat uit ongeveer 10 interactieve bijeenkomsten* waarin je open kunt praten over de basis van het geloof. De cursus is gratis, gezellig en inspirerend. Lees het bericht verder op de website van het Heiligdom OLV ter Nood in Heiloo

‘Samen Kerk’ Pasen 2020 verschenen

Klik op afbeelding om naar de digitale versie van Samen Kerk te gaan.

Het bisdomblad van het bisdom van Haarlem-Amsterdam SamenKerk is digitaal te lezen  op je smartphone, ipad, tablet of computer op www.bisdomhaarlem-amsterdam-samenkerk.nl

  • een bemoedigend woord van bisschop mgr. Jos Punt
  • Goede Week en Pasen vieren in deze tijd
  • Paaseieren horen bij Pasen
  • een crypto om te puzzelen
  • en nog veel meer…

Brief Pastoor Franklin | Bijdrage Collecte

Beste mensen, 

We zitten midden in de crisis van het coronavirus en zijn al flink op weg in deze veertigdagentijd. Het virus verspreidt zich steeds verder in ons land. Het kabinet heeft maatregelen genomen die geleid hebben tot het afgelasten van veel evenementen, wat ook zijn gevolgen heeft voor het kerkelijk leven. De diensten waaraan we zo gewend zijn, vooral in de weekenden, vinden momenteel niet plaats: die zijn afgelast tot en met Pinksteren.

U wordt  in deze periode aangespoord om de diensten digitaal of via de TV te volgen. Dit klinkt onwennig, maar is hopelijk van korte duur.

Bij het wegvallen van de gewone collecte in de vieringen valt nu een vaste inkomst weg voor de parochie. En voor hoelang dat zal zijn, is niet te voorspellen.

Een gevolg hiervan voor de parochies in onze regio is, dat u geen bijdrage kan leveren aan de collecte zoals normaliter bij het bezoeken van de diensten. Dit zal zeker enkele maanden duren. Fysieke diensten zijn er niet, maar ons geloof gaat verder. Lees verder

Parochiemagazine “Het Mirakel” nummer 1 is verschenen

Klik op de afbeelding om het blad online te lezen

Het is een mirakel, maar de eerste uitgave van parochiemagazine “Het Mirakel” is klaar. De afgelopen maanden werkte de redactie keihard om het blad voor de deadline gereed te krijgen. Chapeau dames! Door de huidige tijd is er helaas geen uitgebreide verspreiding van het parochiemagazine. Het nieuwe magazine is voornamelijk te lezen via deze nieuwsbrief en de websites. Veel leesplezier!

Lukt het niet om online door het blad te bladeren of wilt u het magazine printen; hier is het “Het Mirakel” in PDF-formaat.

Nieuwe Dekenaten in het Bisdom Haarlem-Amsterdam. Pastoor Franklin Brigitha wordt nieuwe deken van dekenaat Alkmaar

Mgr. Punt en de bisschop-coadjutor mgr. Hendriks hebben na ruim overleg besloten om het aantal dekenaten weer iets uit te breiden. Niet meer zoals vroeger, als een bestuurslaag tussen parochie en bisdom. Dat is bij een krimpende kerk niet meer realistisch. Maar als regio’s die, juist vanwege de krimp, zoeken naar nieuwe wegen van samen­wer­king. En de deken niet primair als bestuurder, maar als ‘pastor pastorum’. We merken dat het nodig is. Het pastoraat is zwaar in deze tijd. Juist de priesters, diakens en andere pastoraal werkenden dragen de volle last van een seculariserende samenleving, van kritieken en soms zelfs van agressie tegen geloof en kerk. Het is nodig dat ze elkaar dragen en bemoedigen. De deken heeft daarbij een cruciale rol, maar daarvoor moet zijn dekenaat niet te groot zijn. We zijn uitgekomen op tien dekenaten rond de wat grotere steden.
Pastoor Franklin Brigitha is benoemd tot deken van het dekenaat Alkmaar. Wij feliciteren hem en wensen hem Gods rijkste zegen toe. 

Meer informatie kunt u nalezen op de website van het bisdom Haarlem-Amsterdam:

 

Snel en veilig betalen met iDeal (via Mollie)

De parochie heeft uw steun financiële steun hard nodig. Deze steun kunt u laten blijken door uw kerkbijdrage of donatie. Deze kerkbijdrage of donatie kunt u online betalen met iDeal. Ga naar de pagina doneren. Of ga naar deze pagina in het gele rechthoek aan de rechterkant van deze homepagina.

AVG en uw parochie

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming ingegaan. Ook voor uw parochie is de AVG van belang. Het Bisdom heeft de parochies voorgelicht. Door middel van deze AVG-pagina over het privacybeleid wordt u geïnformeerd hoe de administratie van de parochie uw gegevens verwerkt, maar ook wat uw rechten zijn. Tevens zijn er handleidingen hoe wij om dienen te gaan met de publicatie van foto- en filmmateriaal.