Home

Hierboven ziet u de drie kerken van onze parochie. De Laurentiuskerk, de oudste kerk, is een Cuyperskerk, en herbergt tevens het Mirakel van het Heilig Bloed in Alkmaar.
Maar waar gaat het eigenlijk om in de parochie? Kerk is niet alleen een stapel stenen op elkaar, kerk is veel meer !

Vastenoverdenking

Wekelijks werd in de Vastentijd op woensdagavond – voorafgaand aan het Broodje Tevredenheid – om 18.00 uur in de Josephkerk een vastenoverdenking gehouden. Het thema van de vijf overdenkingen was “dromen”. Elke week is een droom behandeld. Door de handwerkgroep is weer een Vastenkleed gemaakt, dat in de vijf overdenkingen groeide tot een mooi doek. Kijk op de pagina vastenoverdenking om het filmpje van het Vastendoek te bekijken  en alle overdenkingen zijn terug te lezen.

Het jaar van de veranderingen (meer info)

In het vorig parochieblad noemden wij 2019 al als het jaar van de veranderingen. Wij willen dat zeer zorgvuldig doen. Zorgvuldig in de zin van dat wij ons bewust moeten zijn dat vele parochianen met de sluiting van de St. Josephkerk een vertrouwde omgeving zullen missen. Wij zullen bewust afscheid nemen van die omgeving, waar we vele jaren een deel van ons leven hebben doorgebracht. Maar ook zullen wij bewust samen naar een nieuwe omgeving gaan en samen bepalen hoe wij dat nader gaan invullen. Lees verder

Viering “Vrolijk Pasen” op eerste Paasdag

Op 1e Paasdag organiseert de parochie een korte viering, speciaal voor kinderen in de basisschoolleeftijd. We merken dat ouders hun kinderen graag iets willen meegeven van de katholieke traditie. Dit geldt vooral voor de bijbelverhalen die bij de feestdagen worden verteld.

‘Vieren bij de Stal’ voor de kinderen op de dag voor Kerstmis was weer een groot succes. Op deze kerstbijeenkomst werd gevraagd of er ook iets voor Pasen kon worden gedaan. Natuurlijk en met plezier. Lees verder

Parochieblad van 19 maart 2019 is online!

Komende week rolt de papieren versie van het parochieblad van de persen en wordt het rondgebracht door vrijwilligers. Ook dit blad is weer gevuld met veel lezenswaardige artikelen en de activiteiten waarvoor u van harte bent uitgenodigd! Klik op de afbeelding om het parochieblad te lezen. Gewoon in PDF-formaat: klik hier

Vastenactie 2019: Water

Toegang tot schoon water is van levensbelang! Niet alleen heeft water directe invloed op onze gezondheid, gebrek aan schoon water werkt op veel terreinen door. Vrouwen en kinderen besteden per dag uren aan water halen, tijd die ze niet kunnen benutten voor andere dingen. Kinderen die ziek zijn door vervuild water presteren slechter op school. Geld dat besteed kan worden aan voedsel voor het gezin, wordt besteed aan medicijnen en zonder water is het onmogelijk om voedsel te verbouwen en vee te houden. Lees het artikel in het parochieblad en op de website van de Vastenactie. Daar onder meer een filmpje over hoe belangrijk water voor mensen is.

2019: Jaar van veranderingen…

Het jaar van de veranderingen is aangebroken. Het sluiten van de Josephkerk, het verlaten van de vertrouwde omgeving, de verbouw van de sacristie tot een devotiekapel, het wennen in een andere kerk.

De keuze van de parochianen uit de enquête in welke kerk de zaterdagavond-viering vanaf de zomer komt zal in het volgende parochieblad bekend gemaakt worden.

Er zijn veel werkgroepen in de Josephkerk, liturgische, niet-liturgische en de groepen voor de gemeenschapsopbouw. Er wordt hier en daar al flink nagedacht over een nieuwe toekomst, in welke vorm dan ook, in een andere kerk. Het parochiebestuur zal in komende maanden met elke werkgroep van de Josephkerk in contact treden en zo veel mogelijk deze werkgroepen begeleiden en adviseren in een toekomstige (nieuwe) rol binnen onze parochie. Lees verder