Home

Hierboven ziet u de drie kerken van onze parochie. De Laurentiuskerk, de oudste kerk, is een Cuyperskerk, en herbergt tevens het Mirakel van het Heilig Bloed in Alkmaar.
Maar waar gaat het eigenlijk om in de parochie? Kerk is niet alleen een stapel stenen op elkaar, kerk is veel meer !

Verslag van de bijeenkomst d.d. 14 oktober 2019 over fusie parochies

Aan de hand van een Powerpoint presentatie (in PDF-formaat) toonde de vicevoorzitter van onze parochie, Jan Nagengast, de noodzaak om te komen tot een verregaande samenwerking tussen de parochies in de omliggende omgeving, te weten Alkmaar Zuid, Alkmaar Noord, Oudorp, Zuidschermer, Bergen en Schoorl.
De redenen om hiertoe over te gaan hebben al vaak in het parochieblad gestaan.
Alkmaar Zuid, Alkmaar Noord en Oudorp gaan fuseren met elkaar. Zuidschermer wil nog niet verder dan een Samenwerkingsverband (SWV), en ook Bergen en Schoorl kiezen voor dit laatste.
Bij een fusie gaan de kerkbesturen samen de financiën beheren, bij een SWV beheert elk bestuur de eigen financiën.
Wel komt er één parochienaam voor alle kerken, en over alle kerken één parochiebestuur.
Elke (ex-)parochie krijgt een eigen locatieteam waarin de dagelijkse gang van zaken wordt geregeld, en houdt het eigen kantoor en samenkomstruimte.

Er zijn geen op- of aanmerkingen op de presentatie. Lees verder

Jongeren: Meet & Greet The Lord On Mission 13 December 2019

Elke 2e vrijdag van de maand voor jongeren van 16 tot 30 jaar.

“Zie ik ben met u, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.”
(Mt 28, 20b)

De Meet & Greet the Lord in december 2019 wordt een speciale versie: We gaan op Missie! Het wordt dus Meet & Greet the Lord on Mission (ook wel Nightfever genoemd).

Het zal gehouden worden in de H. Laurentiuskerk in Alkmaar (Verdronkenoord 68). Van hieruit zullen we op pad gaan om de mensen uit te nodigen een kaarsje aan te steken in de kerk. In de kerk zal er dan aanbidding zijn met wat muziek en stilte en ook gelegenheid voor een gesprek met een priester en/ of de biecht. Lees hier verder op de website van OLV ter Nood.

Adventsactie: Een hulpproject voor Venezolaanse vluchtelingenkinderen in Peru

Meer dan twee miljoen Venezolanen hebben hun land verlaten vanwege de politieke en humanitaire crisis. Ruim een half miljoen van hen vluchtten naar Peru, waaronder veel gezinnen met jonge kinderen en alleenstaande moeders. De meesten verblijven in de hoofdstad Lima, waar de toestroom van vluchtelingen leidt tot spanningen en zelfs vreemdelingenhaat. De Peruaanse overheid heeft speciaal voor deze vluchtelingen een tijdelijke verblijfsvergunning ingesteld, waarmee ze toegang krijgen tot werk, onderwijs en zorg. In de praktijk wordt deze vergunning lang niet overal geaccepteerd. De Venezolanen kwamen aan in Peru met niets, wonen in primitieve omstandigheden en leven veelal van straatverkoop. Kinderen van 0-5 jaar zijn het meest kwetsbaar voor de hele situatie. Lees verder op de website van de Adventsactie.

Parochieblad van 26 november is online!

Komende week rolt de papieren versie van het parochieblad van de persen en wordt het rondgebracht door vrijwilligers. Om het blad online te lezen, klik op de afbeelding in dit bericht.. Ook dit blad is weer gevuld met veel lezenswaardige artikelen en de activiteiten waarvoor u van harte bent uitgenodigd! Klik op de afbeelding om het parochieblad te lezen. Gewoon in PDF-formaat: klik hier.

Kijk hier voor meer informatie over het parochieblad en de vorige uitgave.

Missio Wereldmissiemaand 2019: Noordoost-India

Wat is jouw missie?

Het noordoosten van India is slechts via een smalle doorgang verbonden met het centrale gedeelte van India. Er leven veel verschillende etnische bevolkingsgroepen, die zich vaak tweederangsburgers voelen. Ze worden uitgebuit en bedreigd in hun culturele identiteit.

Christenen

Talrijke religieuze gemeenschappen zijn in de regio werkzaam. Steeds meer priesters en religieuzen komen uit de regio zelf. Dat is een positieve ontwikkeling. Zij zijn vanwege hun afkomst vertrouwd met de cultuur. De katholieke kerk ziet het hier als haar missie om zich in te zetten voor de bescherming van de waardigheid en de rechten van de mensen en voor de bescherming van de schepping en de inheemse bevolking te begeleiden in een samenleving die verandert. Lees verder

Eerste viering Pastoor Van Peperstraten

Op zondag 6 oktober deed pastoor Jan-Jaap van Peperstraten zijn eerste zondagse eucharistieviering in onze parochie. Het was in de Laurentiuskerk waar ook gelijk het feest van de wijding van deze kerk werd gevierd. Bij het gezellig samenzijn na de viering kon men de nieuwe pastoor de hand schudden en werd hij al wat bijgepraat met betrekking tot zijn toekomst hier!

Foto’s na Lees verder
Lees verder

Oecumenische ontmoetingsdag 11 oktober: Kijken over muren heen

Kennismaking met het leven van en de hulp aan (ex-)gedetineerden in Noord-Holland

Het Oecumenische Platform Noord-Holland organiseert op vrijdag 11 oktober 2019 in samenwerking met de Diaconale Stichting Gevangenenzorg ‘De Sluis’ en Stichting Exodus Nederland de oecumenische ontmoetingsdag. Beiden organisaties zijn betrokken bij het werk voor gedetineerden en hun familieleden in het Justitieel Complex Zaanstad.

Het bezoeken van de gevangenen is in Mattheus 25 één van de werken van barmhartigheid. De gevangenis is bij een uitstek een plek waar over kerkgrenzen heen samengewerkt wordt om gevangenen en familieleden bij te staan en te helpen bij de terugkeer in de samenleving. Ook is het een plek waar onze solidariteit met anderen getest wordt: want heeft iemand die een misdaad heeft begaan recht op een tweede (derde, vierde…) kans? Lees verder

Foto’s afscheid paters Diego en Tristan op 29 september 2019

Op 29 september namen de paters Diego en Tristan afscheid van de parochie tijdens de viering van 11.00 in de Laurentiuskerk. Diego hield de preek, die u hier nog eens kunt nalezen. De paters lieten de mensen niet met lege handen weggaan. De aanwezigen ontvingen dit bidprentje. Kees Groenland en Gerard Vreeker maakten bijgaande fotoreportage (na lees verder) Lees verder

Zes R.K. Parochies in regio Alkmaar gaan samenwerken

H. Dominicus Guzman, stichter van de Dominicanen

Enige tijd geleden hebben wij aangegeven een onderzoek te doen naar samenwerking tussen parochies in Alkmaar.

Aanleiding was een gespreksnotitie van het Bisdom “Kerk in een veranderende samenleving”. Centraal staat daarin de noodzaak dat lokale gemeenschappen vitaal dienen te zijn of mogelijk worden.

Elke parochie heeft gekeken naar haar sterke en zwakke punten: waarin is men vitaal en waarin verdient de parochie meer aandacht. Opvallend is dat een zwakke punt van de ene parochie een vitaal punt kan zijn van een andere parochie

Parochies komen tot de conclusie dat een samenwerking noodzakelijk is en eerder zal leiden tot win win situaties.

Het gaat om de Matthias-Laurentius parochie in Alkmaar Zuid, de Mariaparochie in Alkmaar Noord, de Laurentiusparochie in Oudorp, de Michaëlparochie in de ZuidSchermer, de Petrus en Paulusparochie in Bergen en de Joannes de Doperparochie in Schoorl. Lees verder